španělsky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Felicitaciones. Les deseamos a ambos toda la felicidad del mundo.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Felicitaciones y los mejores deseos para ambos en el día de su boda.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations on tying the knot!
¡Felicitaciones por el gran paso!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Congratulations on saying your "I do's"!
¡Felicitaciones por el gran "sí"!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Felicitaciones a la novia y al novio por su feliz unión.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Congratulations on your engagement!
¡Felicitaciones por su / tu compromiso!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Les deseo a ambos todo lo mejor en su compromiso y para el futuro.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Felicitaciones por su compromiso. Espero que ambos sean muy felices juntos.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Felicitaciones por su compromiso. Espero que se hagan muy felices uno al otro.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Felicitaciones por su compromiso. ¿Ya tienen una fecha para el gran evento?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Birthday greetings!
¡Feliz día!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Birthday!
¡Feliz cumpleaños!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Many happy returns!
¡Feliz cumpleaños!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness on your special day.
Te deseo toda la felicidad en este día especial.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Espero que todos tus deseos se hagan realidad. ¡Feliz cumpleaños!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Te deseo toda la felicidad que este día pueda traer. ¡Qué tengas un excelente cumpleaños!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Anniversary!
¡Feliz aniversario!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy…Anniversary!
¡Felicitaciones por su(s)...!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Después de... años aún tan unidos como siempre. ¡Feliz aniversario!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de porcelana!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de plata!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de rubí!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de perla!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de coral!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de oro!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
¡Felicitaciones por sus bodas de diamante!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Get well soon.
Qué te mejores pronto.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
I hope you make a swift and speedy recovery.
Espero que tengas una pronta y rápida mejoría
Standardní přání k uzdravení
We hope that you will be up and about in no time.
Esperamos que estés de pie y como nuevo(a) muy pronto.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Thinking of you. May you feel better soon.
Mis pensamientos están contigo. Espero que te mejores pronto.
Standardní přání k uzdravení
From everybody at…, get well soon.
Por parte de todos en..., esperamos que te mejores pronto.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Qué te mejores pronto. Todos en... te envían cariños.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Congratulations on…
Felicitaciones por...
Standardní fráze k blahopřání
I wish you the best of luck and every success in…
Te deseo la mejor de las suertes y todo el éxito en...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
I wish you every success in…
Te deseo todo el éxito en...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
We would like to send you our congratulations on…
Quisiéramos enviar nuestras felicitaciones por...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Well done on…
Bien hecho. Felicitaciones por...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Congratulations on passing your driving test!
¡Felicitaciones por pasar tu examen de conducir!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Well done. We knew you could do it.
Bien hecho. Sabíamos que podías lograrlo.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Congrats!
¡Felicitaciones!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Congratulations on your graduation!
¡Felicitaciones por tu graduación!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Congratulations on passing your exams!
¡Felicitaciones por pasar tus exámenes!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
¡Eres un genio! ¡Felicitaciones por esa calificación!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Felicitaciones por haber obtenido tu máster y buena suerte en el mundo laboral.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Felicitaciones por tus excelentes resultados en los exámenes y los mejores deseos para el futuro.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Felicitaciones por los resultados en tus exámenes. Te deseo lo mejor en tus estudios futuros.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Well done on getting into University. Have a great time!
Felicitaciones por haber entrado a la universidad. ¡Qué la pases bien!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Estamos profundamente afectados por escuchar sobre la muerte repentina de X y quisiéramos ofrecer nuestro más sincero pésame.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
We are so very sorry to hear about your loss.
Lamentamos escuchar sobre su/tu pérdida.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Te/Le ofrezco mis más sinceras condolencias en este triste día.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Estamos abatidos y tristes por la muerte de su/ tu hijo/hija/esposo/esposa, X.
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Por favor acepta/acepte nuestras más sinceras condolencias en estos difíciles momentos.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Nuestros pensamientos están contigo/con usted y con tu/su familia en estos momentos tan difíciles.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

We wish you the best of luck in your new job at…
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo en...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
De parte de todos en..., te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo trabajo.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
We wish you the best of luck in your new position of…
Te deseamos la mejor de las suertes en tu nuevo puesto en...
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
We wish you every success for your latest career move.
Te deseamos todo el éxito en este nuevo paso en tu carrera.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Congratulations on getting the job!
¡Felicitaciones por ese trabajo!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Good luck on your first day at…
Buena suerte en tu primer día en...
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Estamos encantados de escuchar sobre el nacimiento de su bebé. Felicitaciones.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Congratulations on your new arrival!
¡Felicitaciones por la llegada del nuevo bebé/de la nueva bebé!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Por la nueva mamá. Felicitaciones por tu bebé.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
¡Felicitaciones por la llegada de su hermoso/hermosa bebé!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Por los orgullosos padres de... Felicitaciones por su recién nacido/nacida. Estoy seguro(a) que serán unos maravillosos padres.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Many thanks for…
Muchas gracias por...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Me gustaría agradecerte/agradecerle en nombre de mi esposo/esposa y en mi nombre...
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
I really don't know how to thank you for…
Sinceramente no sé cómo agradecerte por...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
As a small token of our gratitude…
Como una pequeña muestra de gratitud...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Quisiera extender nuestros más sinceros agradecimientos para... por...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
We are very grateful to you for…
Estamos muy agradecidos con ustedes/contigo por...
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ni siquiera lo menciones. Por el contrario, gracias a ti.
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Season's greetings from…
¡Feliz Navidad! / ¡Feliz Año Nuevo!
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Merry Christmas and a Happy New Year!
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Happy Easter!
¡Felices Pascuas!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Happy Thanksgiving!
¡Feliz día de Acción de Gracias!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Happy New Year!
¡Feliz Año Nuevo!
Používá se při slavení Nového roku
Happy Holidays!
¡Felices Fiestas!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Happy Hanukkah!
¡Feliz Hanukkah!
Používá se při slavení chanuky
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Feliz Diwali. Espero que este Diwali brille como nunca.
Používá se při oslavě Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
¡Feliz Navidad!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Merry Christmas and a Happy New Year!
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku