korejsky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations on tying the knot!
결혼을 너무너무 축하한다!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Congratulations on saying your "I do's"!
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Congratulations on your engagement!
약혼을 축하드립니다!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Birthday greetings!
생일 축하합니다!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Birthday!
생일 축하!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Many happy returns!
행복한 생일날 되세요!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness on your special day.
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
May all your wishes come true. Happy Birthday!
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Anniversary!
기념일을 축하드립니다!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy…Anniversary!
행복한 ... 기념일 되세요!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Get well soon.
신속히 쾌차하시길 바랍니다.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
I hope you make a swift and speedy recovery.
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
Standardní přání k uzdravení
We hope that you will be up and about in no time.
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Thinking of you. May you feel better soon.
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
Standardní přání k uzdravení
From everybody at…, get well soon.
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Congratulations on…
...를 축하합니다.
Standardní fráze k blahopřání
I wish you the best of luck and every success in…
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
I wish you every success in…
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
We would like to send you our congratulations on…
...를 축하드립니다.
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Well done on…
...를 했다니, 축하드립니다.
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Congratulations on passing your driving test!
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Well done. We knew you could do it.
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Congrats!
축하!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Congratulations on your graduation!
졸업을 축하합니다!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Congratulations on passing your exams!
시험에 통과한 것을 축하합니다!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Well done on your great exam results and all the best for the future.
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Well done on getting into University. Have a great time!
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
We are so very sorry to hear about your loss.
안타까운 마음을 전합니다.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
I offer you my deepest condolences on this dark day.
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

We wish you the best of luck in your new job at…
...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
We wish you the best of luck in your new position of…
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
We wish you every success for your latest career move.
하는 일마다 성공하길 바래.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Congratulations on getting the job!
새 직장 얻은 것 축하해!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Good luck on your first day at…
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Congratulations on your new arrival!
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Many thanks for…
깊은 감사드립니다.
Používá se jako obecná děkovná zpráva
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
I really don't know how to thank you for…
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
As a small token of our gratitude…
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
Používá se při dávání dárku jako poděkování
We would like to extend our warmest thanks to…for…
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
We are very grateful to you for…
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Season's greetings from…
...에서 보내는 시즌 축하 인사
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Merry Christmas and a Happy New Year!
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Happy Easter!
행복한 부활절 되세요!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Happy Thanksgiving!
행복한 추수감사절 되세요!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Happy New Year!
행복한 새해 되세요!
Používá se při slavení Nového roku
Happy Holidays!
행복한 휴일되세요!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Happy Hanukkah!
행복한 하누카 되세요!
Používá se při slavení chanuky
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
Používá se při oslavě Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Merry Christmas and a Happy New Year!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku