francouzsky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour votre mariage.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations on tying the knot!
Félicitations à vous deux !
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Congratulations on saying your "I do's"!
Félicitations pour vous être dit "oui" !
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Félicitations aux jeunes mariés pour leur heureuse union.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Congratulations on your engagement!
Félicitations pour tes fiançailles !
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Je vous souhaite le meilleur pour vos fiançailles et tout ce qui vous attend.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Félicitations pour vos fiançailles. J'espère que vous serez très heureux ensemble.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Félicitations pour vos fiançailles. J'espère que vous vous rendrez extrêmement heureux l'un l'autre.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Félicitations pour vos fiançailles. Avez-vous déjà fixé la date du grand jour ?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Birthday greetings!
Bon anniversaire !
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Birthday!
Joyeux anniversaire !
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Many happy returns!
Plein de bonnes choses en cette occasion !
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness on your special day.
Je te souhaite plein de bonheur en cette journée spéciale.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Que tous tes désirs se réalisent. Joyeux anniversaire !
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Je te souhaite tout plein de bonheur en cette journée particulière. Passe une merveilleuse journée !
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Anniversary!
Joyeux anniversaire !
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy…Anniversary!
Joyeux ...(ème) anniversaire de mariage !
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... années et toujours ensemble. Heureux anniversaire !
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Félicitations pour vos noces de porcelaine !
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Félicitations pour vos noces d'argent !
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Félicitations pour vos noces d'émeraude !
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Félicitations pour vos noces de perle !
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Félicitations pour vos noces de rubis !
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Félicitations pour vos noces d'or !
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Félicitations pour vos noces de diamant !
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Get well soon.
Prompt rétablissement.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
I hope you make a swift and speedy recovery.
Rétablis-toi vite.
Standardní přání k uzdravení
We hope that you will be up and about in no time.
Nous espérons que tu seras sur pieds d'ici peu.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Thinking of you. May you feel better soon.
Je pense à toi et espère que tu te sentiras mieux très bientôt.
Standardní přání k uzdravení
From everybody at…, get well soon.
De la part de tout le monde à ..., prompt rétablissement.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Rétablis-toi vite. Toute le monde à... t’envoie ses amitiés.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Congratulations on…
Félicitations pour...
Standardní fráze k blahopřání
I wish you the best of luck and every success in…
Je te souhaite bonne chance et tout le succès que tu mérites dans...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
I wish you every success in…
Je te souhaite tout le succès possible dans...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
We would like to send you our congratulations on…
Nous voudrions te féliciter pour...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Well done on…
Bien joué pour...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Congratulations on passing your driving test!
Félicitations pour ton permis de conduire !
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Well done. We knew you could do it.
Bien joué. Nous savions que tu pouvais le faire.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Congrats!
Félicitations !
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Congratulations on your graduation!
Félicitations pour ton diplôme !
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Congratulations on passing your exams!
Félicitations pour tes examens !
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Quelle flèche tu fais ! Bien joué pour ton examen !
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Félicitations pour l'obtention de ton Master et bonne chance dans le monde du travail.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Bien joué pour les examens et bonne chance pour le futur.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Félicitations pour tes examens et bonne chance dans ta future carrière professionnelle.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Well done on getting into University. Have a great time!
Félicitations pour ton entrée à l'université. Profites-en bien !
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Nous sommes sous le choc d'apprendre le décès si soudain de... et nous souhaitons vous offrir tous nos vœux de condoléances.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
We are so very sorry to hear about your loss.
Nous sommes sincèrement désolés d'apprendre la disparition de...
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Je vous envoie mes condoléances les plus sincères en ce moment de deuil.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Nous avons été bouleversés par le décès prématuré de votre fils / fille / époux / épouse, ...
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
En ces moments difficiles nous tenions à vous faire part de nos sincères condoléances.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Nos pensées sont avec vous et votre famille en ce moment difficile que représente la disparition d'un être cher.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

We wish you the best of luck in your new job at…
Nous te souhaitons bonne chance dans ton nouveau travail chez...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
De notre part à touche chez..., nous te souhaitons bonne chance dans ton nouveau travail.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
We wish you the best of luck in your new position of…
Nous te souhaitons bonne chance dans ton nouveau poste en tant que...
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
We wish you every success for your latest career move.
Nous te souhaitons beaucoup de succès dans cette prochaine étape professionnelle.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Congratulations on getting the job!
Félicitations pour avoir décroché ce poste !
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Good luck on your first day at…
Bonne chance pour ta première journée chez...
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Nous sommes ravis d'apprendre la naissance de votre petit garçon / petite fille. Félicitations.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Congratulations on your new arrival!
Félicitations pour la nouvelle arrivée dans votre famille !
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
À la jeune maman, meilleurs vœux à ton fils / ta fille et à toi-même.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Félicitations pour la naissance de votre petit garçon / petite fille !
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Aux très fiers parents de..., félicitations à l'occasion de cet heureux événement. Savourez ces moments de bonheur.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Many thanks for…
Merci beaucoup pour...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Je voudrais te remercier de la part de mon époux/épouse et moi-même...
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
I really don't know how to thank you for…
Je ne sais pas comment te remercier pour...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
As a small token of our gratitude…
Une petit quelque chose en guise de reconnaissance...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Nous voudrions vraiment remercier... du fond du cœur pour...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
We are very grateful to you for…
Nous te sommes très reconnaissants pour...
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
N'en parlons pas. Au contraire, c'est à moi de te remercier !
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Season's greetings from…
Joyeux Noël et Bonne Année de la part de...
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Merry Christmas and a Happy New Year!
Joyeux Noël et Bonne Année !
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Happy Easter!
Joyeuses Pâques !
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Happy Thanksgiving!
Joyeux Thanksgiving !
Používá se v USA v období díkuvzdání
Happy New Year!
Bonne Année !
Používá se při slavení Nového roku
Happy Holidays!
Bonnes fêtes de fin d'année !
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Happy Hanukkah!
Joyeux Hanukkah !
Používá se při slavení chanuky
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Joyeux Diwali. Que la lumière soit dans vos cœurs pour une année entière.
Používá se při oslavě Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Joyeux Noël !
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Merry Christmas and a Happy New Year!
Joyeux Noël et Bonne Année !
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku