esperantsky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations on tying the knot!
Gratulojn pro ligante la nodon!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Congratulations on saying your "I do's"!
Gratulojn pro diri "jes"!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Congratulations on your engagement!
Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Birthday greetings!
Feliĉan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Birthday!
Feliĉan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Many happy returns!
Feliĉan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness on your special day.
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Anniversary!
Feliĉa datreveno!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy…Anniversary!
Feliĉa... datreveno!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Get well soon.
Saniĝus baldaŭ.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
I hope you make a swift and speedy recovery.
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Standardní přání k uzdravení
We hope that you will be up and about in no time.
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Thinking of you. May you feel better soon.
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Standardní přání k uzdravení
From everybody at…, get well soon.
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Congratulations on…
Gratulojn pro...
Standardní fráze k blahopřání
I wish you the best of luck and every success in…
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
I wish you every success in…
Mi deziras al vi sukceson en...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
We would like to send you our congratulations on…
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Well done on…
Bonege por...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Congratulations on passing your driving test!
Gratulojn por vian veturantan teston!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Well done. We knew you could do it.
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Congrats!
Feliĉoj!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Congratulations on your graduation!
Gratulojn pro via diplomiĝo!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Congratulations on passing your exams!
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Bonege kun via ekzameno!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Well done on getting into University. Have a great time!
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
We are so very sorry to hear about your loss.
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

We wish you the best of luck in your new job at…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
We wish you the best of luck in your new position of…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
We wish you every success for your latest career move.
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Congratulations on getting the job!
Gratuloj por akirai la laboron!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Good luck on your first day at…
Bona fortuno sur via unua tago en...
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Congratulations on your new arrival!
Gratulojn pro via nova alveno!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Many thanks for…
Multajn dankojn por...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
I really don't know how to thank you for…
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
As a small token of our gratitude…
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
We are very grateful to you for…
Ni tre dankas vin pro...
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Season's greetings from…
Sezonaj salutoj el...
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Happy Easter!
Feliĉan Paskon!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Happy Thanksgiving!
Feliĉan Dankofeston
Používá se v USA v období díkuvzdání
Happy New Year!
Feliĉan Novjaron!
Používá se při slavení Nového roku
Happy Holidays!
Feliĉaj Ferioj!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Happy Hanukkah!
Feliĉa Hanukkah!
Používá se při slavení chanuky
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Feliĉa Divali al vi.
Používá se při oslavě Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Feliĉan Kristnaskon!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku