dánsky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations on tying the knot!
Tillykke med at I er blevet gift.
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Congratulations on saying your "I do's"!
Tillykke med at I har sagt ja til hinanden!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Tillykke til bruden og gommen og deres lykkelige ægteskab.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Congratulations on your engagement!
Tillykke med jeres forlovelse.
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Jeg ønsker jer begge held og lykke med jeres forlovelse og alt hvad der ligger forude.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Tillykke med jeres forlovelse. Jeg håber I begge vil være meget lykkelige sammen.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Tillykke med jeres forlovelse. Jeg håber I vil gøre hinanden ovenud lykkelige.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Tillykke med jeres forlovelse. Har I besluttet jer for en dato endnu?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Birthday greetings!
Fødselsdagshilsner!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Birthday!
Tillykke med fødselsdagen!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Many happy returns!
Tillykke med dagen!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness on your special day.
Jeg ønsker dig al lykke på din specielle dag.
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Må alle dine ønsker gå i opfyldelse. Tillykke med fødselsdagen!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Jeg ønsker dig al den lykke denne specielle dag kan bringe. Have en vidunderlig fødselsdag!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Anniversary!
Tillykke med jubilæet!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy…Anniversary!
Tillykke... bryllup!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... år og stadig i fuld vigør. Have et fantastisk jubilæum!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Tillykke med Porcelænsbrylluppet!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Tillykke med Sølvbrylluppet!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Tillykke med Rubinbrylluppet!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Tillykke med Perlebrylluppet!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Tillykke med Koralbrylluppet!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Tillykke med Guldbrylluppet!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Tillykke med Diamantbrylluppet!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Get well soon.
Bliv rask snart.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
I hope you make a swift and speedy recovery.
Jeg håber du kommer dig hurtigt og snarligt.
Standardní přání k uzdravení
We hope that you will be up and about in no time.
Vi håber du på benene igen snart.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Thinking of you. May you feel better soon.
Tænker på dig. Håber du får det bedre snart.
Standardní přání k uzdravení
From everybody at…, get well soon.
Fra alle på..., Få det bedre snart.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Få det bedre snart. Alle tænker på dig her.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Congratulations on…
Tillykke med...
Standardní fráze k blahopřání
I wish you the best of luck and every success in…
Jeg ønsker dig al held og lykke og succes i...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
I wish you every success in…
Jeg ønsker dig al succes i...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
We would like to send you our congratulations on…
Vi vil gerne ønske dig tillykke med...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Well done on…
Godt gået med....
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Congratulations on passing your driving test!
Tillykke med din bestået køreprøve!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Well done. We knew you could do it.
Godt gået. Vi vidste du kunne gøre det.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Congrats!
Tillykke!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Congratulations on your graduation!
Tillykke med din dimission!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Congratulations on passing your exams!
Tillykke med beståelsen af eksamen!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Hvem er en klog kanin? Topkarakter, godt gået.
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Tillykke med kandidaten og held og lykke i arbejdsverdenen.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Tillykke med de fantastiske eksamensresultater og held og lykke i fremtiden.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Tillykke med eksamensresultaterne. Jeg ønsker dig held og lykke i din fremtidige karriere.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Well done on getting into University. Have a great time!
Tillykke med universitetspladsen. Have det fantastisk!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Vi er alle dybt chokeret over at høre om... pludselige død og vi vil gerne vise vores dybeste sympati.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
We are so very sorry to hear about your loss.
Vi er så kede af at høre om dit tab.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Jeg byder dig min dybeste kondolencer på denne mørke dag.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Vi var forstyrret og kede af at høre om din søns/datters/mands/kones alt for tidlig død,...
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Modtag venligst vores dybeste og mest dybtfølte kondolencer på dette vanskelige tidspunkt.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Vores tanker er med dig og din familie i denne svære tid.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

We wish you the best of luck in your new job at…
Vi ønsker dig al held og lykke med dit nye arbejde hos...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Fra alle hos..., vi ønsker dig al held og lykke i dit nye arbejde.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
We wish you the best of luck in your new position of…
Vi ønsker dig al held og lykke i din nye stilling som...
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
We wish you every success for your latest career move.
Vi ønsker dig al succes i dit seneste karriere træk.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Congratulations on getting the job!
Tillykke med arbejdet!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Good luck on your first day at…
Held og lykke på din første dag hos...
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Vi var henrykte over at høre om fødslen af jeres nye baby. Tillykke.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Congratulations on your new arrival!
Tillykke med jeres nyankomne!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Til den nye mor. De bedste ønsker til dig og din søn/datter.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Tillykke med ankomsten af jeres nye smukke baby!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Til de meget stolte forældre... . Tillykke med jeres nyankomne. Jeg er sikker på I vil være vidunderlige forældre.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Many thanks for…
Mange tak for...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Jeg vil gerne takke dig på vegne af min mand/kone og mig selv...
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
I really don't know how to thank you for…
Jeg ved virkelig ikke hvordan jeg skal takke dig for...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
As a small token of our gratitude…
Som et lille symbol på vores taknemmelighed...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Vi vil gerne vise vores varmeste tak til... for...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
We are very grateful to you for…
Vi er dig meget taknemmelige for at...
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ingen årsag. Tværtimod: vi burde takke dig!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Season's greetings from…
Glædelig Jul fra...
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Merry Christmas and a Happy New Year!
Glædelig Jul og Godt Nytår!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Happy Easter!
God Påske!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Happy Thanksgiving!
Glædelig Thanksgiving!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Happy New Year!
Godt Nytår!
Používá se při slavení Nového roku
Happy Holidays!
God Jul og Godt Nytår!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Happy Hanukkah!
Glædelig Hanukkah!
Používá se při slavení chanuky
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Glædelig Diwali til dig. Må denne Diwali være ligeså strålende som altid.
Používá se při oslavě Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Glædelig Jul! / God Jul!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Merry Christmas and a Happy New Year!
God Jul og et Godt Nytår!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku