čínsky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
祝贺,愿你们幸福快乐。
Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
致以我对你们婚姻最真诚的祝福。
Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations on tying the knot!
恭喜喜结连理!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Congratulations on saying your "I do's"!
祝你们百年好合!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
恭祝新郎新娘永结同心。
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Congratulations on your engagement!
恭喜你们订婚!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
祝贺你们订婚并一切顺利。
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
恭喜订婚,我祝你们永远快乐幸福。
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
恭喜订婚,我祝你们彼此永远甜蜜幸福。
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
恭喜你们订婚,大喜之日确定了吗?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Birthday greetings!
生日问候!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Birthday!
生日快乐!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Many happy returns!
笑口常开!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness on your special day.
祝你在这特别的日子里快乐幸福。
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
May all your wishes come true. Happy Birthday!
愿你心想事成,生日快乐!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
祝你在这特别的一天开心幸福,生日快乐!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Anniversary!
纪念日快乐!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy…Anniversary!
...纪念日快乐!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
经过...年你们的婚姻一如既往,周年纪念日快乐!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
瓷婚纪念日快乐!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
银婚纪念日快乐!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
红宝石婚纪念日快乐!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
珍珠婚纪念日快乐!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
珊瑚婚纪念日快乐!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
金婚纪念日快乐!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
钻石婚纪念日快乐!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Get well soon.
早日康复
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
I hope you make a swift and speedy recovery.
希望你早日康复。
Standardní přání k uzdravení
We hope that you will be up and about in no time.
我们祝愿你尽快康复。
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Thinking of you. May you feel better soon.
挂念你,愿你早日康复。
Standardní přání k uzdravení
From everybody at…, get well soon.
来自...每个人的祝福,早日康复。
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
早日康复,这里的每个人都送上他们的祝福。
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Congratulations on…
祝愿你...
Standardní fráze k blahopřání
I wish you the best of luck and every success in…
祝福你一切顺利并在...方面成功
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
I wish you every success in…
我祝你在...方面成功
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
We would like to send you our congratulations on…
我们就...向你表示祝贺
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Well done on…
...做得好!
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Congratulations on passing your driving test!
恭喜通过驾照考试!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Well done. We knew you could do it.
做得好!我们就知道你能做到。
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Congrats!
恭喜!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Congratulations on your graduation!
恭喜毕业!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Congratulations on passing your exams!
恭喜通过考试!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
谁这么聪明,考试考得真棒!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
恭喜获得硕士学位,祝你工作一切顺利。
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Well done on your great exam results and all the best for the future.
恭喜你获得出色的考试成绩并祝未来一切顺利。
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
恭喜通过考试,祝你事业一切顺利。
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Well done on getting into University. Have a great time!
恭喜进入大学!祝一切顺利!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
听到...突然逝去的消息我们都很震惊,谨致以深切的同情和问候。
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
We are so very sorry to hear about your loss.
听到您亲人逝去的消息我们都非常遗憾。
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
I offer you my deepest condolences on this dark day.
在这悲伤的日子里,我向你致以最深切的哀悼。
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
我们对您儿子/女儿/丈夫/妻子...的不幸逝世感到非常难过。
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
在这最艰难的时刻,请接受我们最深切和诚挚的哀悼。
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
在这最艰难的时刻,我们和您还有您的家人在一起。
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

We wish you the best of luck in your new job at…
祝你在...的新工作一切顺利
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
从你在...,我们祝你在新工作中一切顺利。
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
We wish you the best of luck in your new position of…
我们祝你在...该职位中一切顺利
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
We wish you every success for your latest career move.
我们祝您在新的工作中圆满顺利。
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Congratulations on getting the job!
恭喜获得这个工作!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Good luck on your first day at…
祝在...的第一天工作顺利
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
很高兴获知您喜添贵子/千金,恭喜。
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Congratulations on your new arrival!
恭喜喜得贵子/千金。
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
致刚升格为妈妈:致以对您与您的儿子/女子真诚的祝福。
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
恭喜您喜获贵子/千金。
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
致...的值得骄傲的父母:恭喜您新添贵子/千金,我确信你们将是出色的家长。
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Many thanks for…
谢谢...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
我想代表我丈夫/妻子和我自己表达对...的感谢
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
I really don't know how to thank you for…
我真不知道怎么感谢您...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
As a small token of our gratitude…
为表达我们的心意...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
We would like to extend our warmest thanks to…for…
我们想就...对...表达我们最衷心的感谢
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
We are very grateful to you for…
对...我们非常感谢你
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
不用客气,相反,我们应该谢谢你!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Season's greetings from…
来自...的节日问候
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Merry Christmas and a Happy New Year!
圣诞快乐,新年快乐!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Happy Easter!
复活节快乐!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Happy Thanksgiving!
感恩节快乐!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Happy New Year!
新年快乐!
Používá se při slavení Nového roku
Happy Holidays!
假日愉快!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Happy Hanukkah!
光明节快乐!
Používá se při slavení chanuky
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
祝你排灯节快乐!愿此排灯节光明永驻。
Používá se při oslavě Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
圣诞节快乐!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Merry Christmas and a Happy New Year!
圣诞节快乐,新年快乐!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku