česky | Fráze - Osobní | Všechno nejlepší

Dopis | E-mail | Oznámení a pozvánky | Všechno nejlepší | SMS a internet

Všechno nejlepší - Manželství

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Používá se pro pogratulování novomanželům
Congratulations on tying the knot!
Gratulujeme ke svatbě!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které známe celkem dobře
Congratulations on saying your "I do's"!
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Neformální, používá se pro pogratulování novomanželům, které znáte celkem dobře
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Používá se pro pogratulování novomanželům

Všechno nejlepší - Zasnoubení

Congratulations on your engagement!
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Standardní fráze používaná pro gratulaci ohledně zásnub
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Používá se pro gratulaci nedávno zasnoubených párů, které znáte dobře, a kterých se potřebujete zeptat, kdy bude pořádaná jejich svatba

Všechno nejlepší - Narozeninové oslavy a výročí

Birthday greetings!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Birthday!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Many happy returns!
Hodně štěstí a zdraví!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness on your special day.
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy Anniversary!
Hodně štěstí k výročí!
Obecné narozeniny přání, běžně se vyskytující na přání k narozeninám
Happy…Anniversary!
Hodně štěstí k... výročí!
Blahopřání k výročí, které se používá při oslavách specifických výročí (např. stříbrná svatba)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
Používá se pro zdůraznění délka manželství a přání k výročí
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 20tého výročí svatby
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Používá se k oslavě 25tého výročí svatby
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 40tého výročí svatby
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 30tého výročí svatby
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 35tého výročí svatby
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 50tého výročí svatby
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Používá se k oslavě 60tého výročí svatby

Všechno nejlepší - Přání k uzdravení

Get well soon.
Uzdrav se brzy.
Standardní přání k uzdravení, běžně používané na blahopřáních
I hope you make a swift and speedy recovery.
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Standardní přání k uzdravení
We hope that you will be up and about in no time.
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Standardní přání k uzdravení od více než jedné osoby
Thinking of you. May you feel better soon.
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Standardní přání k uzdravení
From everybody at…, get well soon.
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
Přání k narozeninám od pár lidí z práce
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Přání k narozeninám od pár lidí z práce

Všechno nejlepší - Obecné blahopřání

Congratulations on…
Blahopřejeme k...
Standardní fráze k blahopřání
I wish you the best of luck and every success in…
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
I wish you every success in…
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Používá se, když přejete někomu úspěch do budoucna
We would like to send you our congratulations on…
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc
Well done on…
Dobrá práce na...
Používá se k pogratulování za určitou konkrétní věc, méně blahopřejné
Congratulations on passing your driving test!
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Používá se k pogratulování za udělení řidičského průkazu
Well done. We knew you could do it.
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Používá se k pogratulování, obvykle blízkému kamarádovi či členu rodiny
Congrats!
Gratulujeme!
Neformální, relativně méně časté, zkratka pro gratulaci a používá se k blahopřání

Všechno nejlepší - Akademické úspěchy

Congratulations on your graduation!
Gratulujeme k promoci!
Používá se pro blahopřání k absolvování vysoké školy
Congratulations on passing your exams!
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Používá se pro blahopřání ke složení zkoušek ve škole
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Neformální fráze, používaná pro někoho, kdo ve zkouškách exceluje
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Používá se, když gratulujete někomu k dokončení jejich magisterského titulu a přejete jim hodně štěstí v budoucnu
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), ale není jisté, zda jde na univerzitu, anebo pracovat.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Používá se při gratulaci ke složení všech zkoušek ve škole (v ČR k maturitě), když víte, že poté začne hledat práci
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Používá se pro gratulaci k dostání se na vysokou školu

Všechno nejlepší - Kondolence

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého. Smrt mohla, ale nemusela být očekávána
We are so very sorry to hear about your loss.
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Používá se pro kondolenci člověka, kterému mu zemřel(a) syn/dcera/manžel/manželka (zahrnuji jméno zesnulého)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Používá se pro kondolenci člověka, který byl blízký zemřelého

Všechno nejlepší - Kariérní úspěchy

We wish you the best of luck in your new job at…
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Používá se při přání úspěchu v novém zaměstnání
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové práci
We wish you the best of luck in your new position of…
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
We wish you every success for your latest career move.
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Používá se, když staří kolegové přejí úspěch někomu k nové pozici
Congratulations on getting the job!
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Používá se, když někomu gratulujete k nové práci
Good luck on your first day at…
Hodně štěstí první den v...
Používá se, když někomu přejete štěstí na první den v práci

Všechno nejlepší - Narození

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
Congratulations on your new arrival!
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Používá se pro pogratulování páru k narození jejich dítěte
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Používá se pro pogratulování ženě k narození jejího dítěte

Všechno nejlepší - Díky

Many thanks for…
Mnohokrát děkuji za...
Používá se jako obecná děkovná zpráva
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Používá se při poděkování jménem svým nebo někoho jiného
I really don't know how to thank you for…
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
As a small token of our gratitude…
Jako malý projev naší vděčnosti...
Používá se při dávání dárku jako poděkování
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Používá se, když jste vděční někomu za něco, co pro vás udělal
We are very grateful to you for…
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Používá se, když chceš někomu upřímně poděkovat za to, co pro tebe udělal
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Používá se, když někdo děkuji někomu za něco, z čehož ale on/ona také měl(a) určitý prospěch

Všechno nejlepší - Vánoční svátky

Season's greetings from…
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Používá se v USA během Vánoc a oslav k Novému roku
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Používá se ve Velké Británii během Vánoc a oslav k Novému roku
Happy Easter!
Veselé Velikonoce!
Používá se v tradičně křesťanských zemí při slavení Velikonoc
Happy Thanksgiving!
Šťastné díkuvzdání!
Používá se v USA v období díkuvzdání
Happy New Year!
Šťastný Nový rok!
Používá se při slavení Nového roku
Happy Holidays!
Šťastné svátky!
Používá se v USA a Kanadě během svátků (zejména Vánoce a chanuka)
Happy Hanukkah!
Šťastnou chanuku!
Používá se při slavení chanuky
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Používá se při oslavě Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Veselé Vánoce!
Používá v tradičně křesťanských zemí během Vánoc
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Používá se v tradičně křesťanských zemí během Vánoc a oslav k Novému roku