čínsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

Lo entiendo como...
就我理解
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
¿Cuál es tu edad, tu sexo y en dónde estás?
年龄、性别和地址?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
En este momento...
现在
Používá se, když myslíte právě teď
Regresaré más tarde.
一会儿回来
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Te veré luego.
再见
Používá se při rozloučení
Lo creas o no...
信不信由你
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Ya vuelvo / Vuelvo pronto.
马上回来
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Fiesta de contribución / Trae lo que vayas a beber.
请自带啤酒
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
Nos vemos.
再见
Používá se při rozhoučení
Nos vemos luego.
一会儿见
Používá se při rozloučení
¿Nos conocemos?
我们认识吗?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
Final del mensaje.
信息结束
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI / Para tu información.
供您参考的信息
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
Me tengo que ir.
我必须离开
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
En mi opinión...
在我看来
Používá se při dávání osobního názoru
En mi humilde opinión...
我的愚见
Používá se při dávání osobního názoru
Te lo debo / Estoy en deuda.
我欠您一个人情
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
Era en broma / Era una broma.
只是开玩笑
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Hasta luego / Después
一会儿
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
JAJAJAJAJAJA
大笑
Používá jako reakce na něco vtipného
No te metas.
不要多管闲事
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
Ahora no, después.
现在不行
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
Para ser discutido.
要求讨论
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
Espero tu respuesta.
请回复
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Honestamente,...
说实话
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
Gracias de antemano.
提前谢谢您
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Gracias.
谢谢
Používá se pro poděkování někomu
Hablamos luego.
一会聊
Používá se při rozloučení
Para ti.
给你的
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě