nizozemsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Zoals ik het begrijp
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Leeftijd, geslacht, woonplaats
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
AGR (agora)
Op dit moment
Používá se, když myslíte právě teď
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Ben zo terug
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
XAU (tchau)
Tot ziens
Používá se při rozloučení
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Geloof het of niet
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
BRB (be right back)
Português: Volto já
Ben zo terug
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Breng je eigen bier
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Tot ziens
Používá se při rozhoučení
T+ (até mais)
Zie je later
Používá se při rozloučení
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Ken ik jou?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Einde bericht
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Ter informatie
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Ik moet gaan
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Naar mijn mening
Používá se při dávání osobního názoru
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Naar mijn bescheiden mening
Používá se při dávání osobního názoru
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Ik ben je iets schuldig
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Grapje
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
dp (depois)
Later
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Ik lach hardop
Používá jako reakce na něco vtipného
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Bemoei je met je eigen zaken
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
agr naum (agora não)
Nu even niet
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Oproep tot discussie
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (text back)
Português: escreva de volta
Schrijf terug
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Om eerlijk te zijn
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Bij voorbaat dank
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
THX (thanks)
vlw(valeu)
Bedankt
Používá se pro poděkování někomu
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Spreek je later
Používá se při rozloučení
p vc (para você)
Voor jou
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě