německy | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
So, wie ich es verstehe
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Alter, Geschlecht, Ort?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
AGR (agora)
Jetzt gerade
Používá se, když myslíte právě teď
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Bin später wieder da
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
XAU (tchau)
Man sieht sich
Používá se při rozloučení
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Ob Du es glaubst oder nicht
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
BRB (be right back)
Português: Volto já
Bin gleich wieder da
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Bring Dein eigenes Bier mit
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Tschüss
Používá se při rozhoučení
T+ (até mais)
Bis später
Používá se při rozloučení
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Kenne ich Dich?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Ende des Meldung
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Zur Information
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Ich muss weg
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Meiner Meinung nach
Používá se při dávání osobního názoru
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Meiner bescheidenen Meinung nach
Používá se při dávání osobního názoru
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Ich schulde Dir etwas
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Nur zum Spaß
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
dp (depois)
Später
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Lautes Lachen
Používá jako reakce na něco vtipného
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Kümmere Dich um Deine eigenen Angelegenheiten!
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
agr naum (agora não)
Nicht jetzt
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Aufruf zur Diskussion
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (text back)
Português: escreva de volta
Schreib zurück
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Ehrlich gesagt
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Danke im Voraus
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
THX (thanks)
vlw(valeu)
Danke
Používá se pro poděkování někomu
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Wir sprechen uns später
Používá se při rozloučení
p vc (para você)
Für Dich
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě