esperantsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
KMK (kiel mi komprenas)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
AGR (agora)
NMM (nunmomente)
Používá se, když myslíte právě teď
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
RPM (returne pli malfrue)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
XAU (tchau)
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozloučení
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
KAN (kredu aŭ ne)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
BRB (be right back)
Português: Volto já
RPM (returne pli malfrue)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
KPB (kunportu propran bieron)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozhoučení
T+ (até mais)
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozloučení
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
FDM (fino de mesaĝo)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
PVI (por via informo)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
MDF (mi devas foriri)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
EMO (en mia opinio)
Používá se při dávání osobního názoru
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
EMHO (en mia humila opinio)
Používá se při dávání osobního názoru
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
E/Ŝ (estas ŝerco)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
dp (depois)
Poste
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
LOL (laughing out loud)
Používá jako reakce na něco vtipného
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
agr naum (agora não)
NN (ne nun)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
AAD (alvoko al diskutado)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (text back)
Português: escreva de volta
TB (teksto reen)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Honeste
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
AD (Antaŭdankaon)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
THX (thanks)
vlw(valeu)
DK (Dankon)
Používá se pro poděkování někomu
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
PKVP (parolu kun vi poste)
Používá se při rozloučení
p vc (para você)
PV (por vi)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě