čínsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
就我理解
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
年龄、性别和地址?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
AGR (agora)
现在
Používá se, když myslíte právě teď
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
一会儿回来
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
XAU (tchau)
再见
Používá se při rozloučení
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
信不信由你
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
BRB (be right back)
Português: Volto já
马上回来
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
请自带啤酒
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
再见
Používá se při rozhoučení
T+ (até mais)
一会儿见
Používá se při rozloučení
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
我们认识吗?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
信息结束
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
供您参考的信息
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
我必须离开
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
在我看来
Používá se při dávání osobního názoru
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
我的愚见
Používá se při dávání osobního názoru
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
我欠您一个人情
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
只是开玩笑
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
dp (depois)
一会儿
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
大笑
Používá jako reakce na něco vtipného
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
不要多管闲事
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
agr naum (agora não)
现在不行
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
要求讨论
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (text back)
Português: escreva de volta
请回复
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
说实话
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
提前谢谢您
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
THX (thanks)
vlw(valeu)
谢谢
Používá se pro poděkování někomu
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
一会聊
Používá se při rozloučení
p vc (para você)
给你的
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě