česky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
AIUI (jako jsem to pochopil)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
ASL (věk, pohlaví, pozice?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
AGR (agora)
ATM (právě teď)
Používá se, když myslíte právě teď
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
BBL (budu za chvíli zpět)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
XAU (tchau)
CU (see you - uvidíme se)
Používá se při rozloučení
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
BION (věř nebo nevěř)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
BRB (be right back)
Português: Volto já
BRB (budu hned zpátky)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
BYOB (přineste si vlastní pivo/drink)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
CU (uvidíme se)
Používá se při rozhoučení
T+ (até mais)
CUL (uvidíme se později)
Používá se při rozloučení
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
DIKU (znám tě?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
EOM (konec zprávy)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
FYI (pro tvoji informaci)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
G2G (musím běžet)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
IMO (podle mého názoru)
Používá se při dávání osobního názoru
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
IMHO (podle mého skromného názoru)
Používá se při dávání osobního názoru
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
IOU (dlužím ti)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
J/K (jen žertuji)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
dp (depois)
L8R (později)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
LOL (směju se nahlas)
Používá jako reakce na něco vtipného
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
MYOB (hleď si svého)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
agr naum (agora não)
NRN (nemůže teď)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
RFD (žádost o projednání)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (text back)
Português: escreva de volta
TB (napiš zpátky)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
TBH (abych byl upřímný)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
TIA (předem díky)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
THX (thanks)
vlw(valeu)
THX (díky)
Používá se pro poděkování někomu
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
TTYL (popovídáme později)
Používá se při rozloučení
p vc (para você)
4U (pro tebe)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě