anglicky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
AIUI (as I understand it)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
ASL (age, sex, location?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
AGR (agora)
ATM (at the moment)
Používá se, když myslíte právě teď
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
BBL (be back later)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
XAU (tchau)
BCNU (be seeing you)
Používá se při rozloučení
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
BION (believe it or not)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
BRB (be right back)
Português: Volto já
BRB (be right back)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
BYOB (bring your own beer)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
CU (see you)
Používá se při rozhoučení
T+ (até mais)
CUL (see you later)
Používá se při rozloučení
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
DIKU (do I know you?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
EOM (end of message)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
FYI (for your information)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
G2G (got to go)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
IMO (in my opinion)
Používá se při dávání osobního názoru
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
IMHO (in my humble opinion)
Používá se při dávání osobního názoru
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
IOU (I owe you)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
J/K (just kidding)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
dp (depois)
L8R (later)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
LOL (laughing out loud)
Používá jako reakce na něco vtipného
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
MYOB (mind your own business)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
agr naum (agora não)
NRN (not right now)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
RFD (request for discussion)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (text back)
Português: escreva de volta
TB (text back)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
TBH (to be honest)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
TIA (thanks in advance)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
THX (thanks)
vlw(valeu)
THX (thanks)
Používá se pro poděkování někomu
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
TTYL (talk to you later)
Používá se při rozloučení
p vc (para você)
4U (for you)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě