thajsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

Zoals ik het begrijp
จากสิ่งที่ฉันเข้าใจ
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
Leeftijd, geslacht, woonplaats
อายุ เพศ สถานที่?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Op dit moment
ในตอนนี้
Používá se, když myslíte právě teď
Ben zo terug
เดี๋ยวกลับมาใหม่
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Tot ziens
แล้วเจอกันใหม่
Používá se při rozloučení
Geloof het of niet
ึคุณเชื่อหรือไม่ว่า
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Ben zo terug
เดี๋ยวกลับมาใหม่
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Breng je eigen bier
กรุณานำเบียร์มาเอง
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
Tot ziens
แล้วเจอกันใหม่
Používá se při rozhoučení
Zie je later
ไว้เจอกันใหม่
Používá se při rozloučení
Ken ik jou?
ฉันรู้จักคุณหรอ
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
Einde bericht
จบข้อความ
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
Ter informatie
สำหรับข้อมูลของคุณ
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
Ik moet gaan
ต้องไปแล้วนะ
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
Naar mijn mening
ในความคิดของฉัน
Používá se při dávání osobního názoru
Naar mijn bescheiden mening
ในความคิดเห็นของฉัน
Používá se při dávání osobního názoru
Ik ben je iets schuldig
ฉันเป็นหนี้บุญคุณคุณ
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
Grapje
ล้อเล่น
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Later
ไว้เจอกันใหม่
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
Ik lach hardop
555
Používá jako reakce na něco vtipného
Bemoei je met je eigen zaken
เป็นห่วงธุระของคุณเถอะ
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
Nu even niet
ไม่ใช่ตอนนี้
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
Oproep tot discussie
สนใจอยากอภิปราย
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
Schrijf terug
ไว้ส่งกลับไป
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Om eerlijk te zijn
ในความเป็นจริงแล้ว
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
Bij voorbaat dank
ขอบคุณล่วงหน้า
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Bedankt
ขอบคุณ
Používá se pro poděkování někomu
Spreek je later
ไว้คุยกันใหม่
Používá se při rozloučení
Voor jou
สำหรับคุณ
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě