portugalsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

Zoals ik het begrijp
AIUI (as I understand it)
Português: como eu entendo isto
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
Leeftijd, geslacht, woonplaats
ASL (age, sex, location?)
Português: idade, sexo, localização
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Op dit moment
AGR (agora)
Používá se, když myslíte právě teď
Ben zo terug
BBL (be back later)
Português: Volto mais tarde.
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Tot ziens
XAU (tchau)
Používá se při rozloučení
Geloof het of niet
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Ben zo terug
BRB (be right back)
Português: Volto já
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Breng je eigen bier
BYOB (bring your own beer)
Português: traga sua própria bebida
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
Tot ziens
CU ou cya (see you)
Português: até (até logo)
Používá se při rozhoučení
Zie je later
T+ (até mais)
Používá se při rozloučení
Ken ik jou?
DIKU (do I know you?)
Português: eu conheço você?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
Einde bericht
EOM (end of message)
Português: fim da mensagem
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
Ter informatie
FYI (for your information)
Português: Para sua informação
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
Ik moet gaan
G2G (got to go)
Português: Tenho que ir
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
Naar mijn mening
IMO (in my opinion)
Português: Na minha opinião
Používá se při dávání osobního názoru
Naar mijn bescheiden mening
IMHO (in my humble opinion)
Português: Na minha humilde opinião
Používá se při dávání osobního názoru
Ik ben je iets schuldig
IOU (I owe you)
Português: eu lhe devo
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
Grapje
J/K (just kidding)
Português: brincadeira
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Later
dp (depois)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
Ik lach hardop
LOL(laughing out loud)
Português: rir às gargalhada
rsrs (risos)
haha
hehe
huashuash
Používá jako reakce na něco vtipného
Bemoei je met je eigen zaken
MYOB (mind your own business)
Português: cuide da sua vida
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
Nu even niet
agr naum (agora não)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
Oproep tot discussie
RFD (request for discussion)
Português: requerimento para discussão
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
Schrijf terug
TB (text back)
Português: escreva de volta
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Om eerlijk te zijn
TBH (to be honest)
Português: para ser franco
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
Bij voorbaat dank
TIA (thanks in advance)
Português: antecipadamente grato
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Bedankt
THX (thanks)
vlw(valeu)
Používá se pro poděkování někomu
Spreek je later
TTYL (talk to you later)
Português: falo com você mais tarde
Používá se při rozloučení
Voor jou
p vc (para você)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě