korejsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

Zoals ik het begrijp
내가 이해하기론
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
Leeftijd, geslacht, woonplaats
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Op dit moment
지금
Používá se, když myslíte právě teď
Ben zo terug
잠깐만
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Tot ziens
다음에 봐
Používá se při rozloučení
Geloof het of niet
믿든지 말든지
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Ben zo terug
잠깐만 어디좀
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Breng je eigen bier
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
Tot ziens
다음에 봐요.
Používá se při rozhoučení
Zie je later
나중에 봐요.
Používá se při rozloučení
Ken ik jou?
누구세요?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
Einde bericht
메세지 끝
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
Ter informatie
알아두라고 하는 말이에요.
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
Ik moet gaan
갑자기 어디를 가야해요.
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
Naar mijn mening
제 생각이에요.
Používá se při dávání osobního názoru
Naar mijn bescheiden mening
제 누추한 의견이지만,
Používá se při dávání osobního názoru
Ik ben je iets schuldig
제가 빚진게 있네요.
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
Grapje
그냥 농담이에요.
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Later
나중에요!
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
Ik lach hardop
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Používá jako reakce na něco vtipného
Bemoei je met je eigen zaken
신경쓰지 마세요.
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
Nu even niet
지금 말구요.
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
Oproep tot discussie
얘기하고 싶은게 있어요.
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
Schrijf terug
답장 하세요.
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Om eerlijk te zijn
솔직히 말하면,
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
Bij voorbaat dank
미리 감사드려요.
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Bedankt
감사해요.
Používá se pro poděkování někomu
Spreek je later
나중에 이야기 해요.
Používá se při rozloučení
Voor jou
당신에게 드립니다.
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě