francouzsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

Zoals ik het begrijp
AMS (à mon sens)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
Leeftijd, geslacht, woonplaats
ASV (âge, sexe, ville)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Op dit moment
Now (maintenant)
Používá se, když myslíte právě teď
Ben zo terug
Je re (je reviens tout de suite)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Tot ziens
A12C4 (à un de ces quatre)
Používá se při rozloučení
Geloof het of niet
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Ben zo terug
Je re (je reviens tout de suite)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Breng je eigen bier
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
Tot ziens
A+ (à plus tard)
Používá se při rozhoučení
Zie je later
++ (à plus tard)
Používá se při rozloučení
Ken ik jou?
Cki ? (on se connaît ?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
Einde bericht
FDC (fin de conversation)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
Ter informatie
FYI : for your information (pour information)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
Ik moet gaan
J'y go (je dois partir)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
Naar mijn mening
AMA (à mon avis)
Používá se při dávání osobního názoru
Naar mijn bescheiden mening
AMHA (à mon humble avis)
Používá se při dávání osobního názoru
Ik ben je iets schuldig
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
Grapje
C1Blag (c'est une blague)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Later
A+ (à plus tard)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
Ik lach hardop
MDR (mort de rire)
Používá jako reakce na něco vtipného
Bemoei je met je eigen zaken
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
Nu even niet
NRN : not right now (pas maintenant)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
Oproep tot discussie
DDD : demande de discussion
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
Schrijf terug
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Om eerlijk te zijn
PEH (pour être honnête)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
Bij voorbaat dank
MDA (merci d'avance)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Bedankt
Mci (merci)
Používá se pro poděkování někomu
Spreek je later
A TT (à tout à l'heure)
Používá se při rozloučení
Voor jou
Pr toi (pour toi)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě