esperantsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

Zoals ik het begrijp
KMK (kiel mi komprenas)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
Leeftijd, geslacht, woonplaats
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Op dit moment
NMM (nunmomente)
Používá se, když myslíte právě teď
Ben zo terug
RPM (returne pli malfrue)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Tot ziens
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozloučení
Geloof het of niet
KAN (kredu aŭ ne)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Ben zo terug
RPM (returne pli malfrue)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Breng je eigen bier
KPB (kunportu propran bieron)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
Tot ziens
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozhoučení
Zie je later
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozloučení
Ken ik jou?
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
Einde bericht
FDM (fino de mesaĝo)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
Ter informatie
PVI (por via informo)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
Ik moet gaan
MDF (mi devas foriri)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
Naar mijn mening
EMO (en mia opinio)
Používá se při dávání osobního názoru
Naar mijn bescheiden mening
EMHO (en mia humila opinio)
Používá se při dávání osobního názoru
Ik ben je iets schuldig
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
Grapje
E/Ŝ (estas ŝerco)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Later
Poste
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
Ik lach hardop
LOL (laughing out loud)
Používá jako reakce na něco vtipného
Bemoei je met je eigen zaken
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
Nu even niet
NN (ne nun)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
Oproep tot discussie
AAD (alvoko al diskutado)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
Schrijf terug
TB (teksto reen)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Om eerlijk te zijn
Honeste
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
Bij voorbaat dank
AD (Antaŭdankaon)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Bedankt
DK (Dankon)
Používá se pro poděkování někomu
Spreek je later
PKVP (parolu kun vi poste)
Používá se při rozloučení
Voor jou
PV (por vi)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě