dánsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

Zoals ik het begrijp
AIUI ( Som jeg forstår det)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
Leeftijd, geslacht, woonplaats
ASL (alder, køn, sted?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Op dit moment
ATM (i øjeblikket)
Používá se, když myslíte právě teď
Ben zo terug
BBL (jeg er tilbage senere)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Tot ziens
BCNU (vi ses)
Používá se při rozloučení
Geloof het of niet
BION (tro det eller ej)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Ben zo terug
BRB (jeg er tilbage snart)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Breng je eigen bier
BYOB (medbring selv øl)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
Tot ziens
CU (vi ses)
Používá se při rozhoučení
Zie je later
CUL (vi ses senere)
Používá se při rozloučení
Ken ik jou?
DIKU (kender jeg dig?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
Einde bericht
EOM (Besked slut)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
Ter informatie
FYI (til information)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
Ik moet gaan
G2G (jeg er nødt til at gå)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
Naar mijn mening
IMO (efter min mening)
Používá se při dávání osobního názoru
Naar mijn bescheiden mening
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Používá se při dávání osobního názoru
Ik ben je iets schuldig
IOU (jeg skylder dig)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
Grapje
J/K (jeg joker bare)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Later
L8R (senere)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
Ik lach hardop
LOL (griner højt)
Používá jako reakce na něco vtipného
Bemoei je met je eigen zaken
MYOB ( pas dig selv)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
Nu even niet
NRN (ikke lige nu)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
Oproep tot discussie
RFD (anmodning on en diskussion)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
Schrijf terug
TB (skriv tilbage)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Om eerlijk te zijn
TBH (for at være ærlig)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
Bij voorbaat dank
TIA ( Tak på forhånd)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Bedankt
THX (tak)
Používá se pro poděkování někomu
Spreek je later
TTYL (vi snakkes ved senere)
Používá se při rozloučení
Voor jou
4U (til dig)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě