čínsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

Zoals ik het begrijp
就我理解
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
Leeftijd, geslacht, woonplaats
年龄、性别和地址?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Op dit moment
现在
Používá se, když myslíte právě teď
Ben zo terug
一会儿回来
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Tot ziens
再见
Používá se při rozloučení
Geloof het of niet
信不信由你
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Ben zo terug
马上回来
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Breng je eigen bier
请自带啤酒
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
Tot ziens
再见
Používá se při rozhoučení
Zie je later
一会儿见
Používá se při rozloučení
Ken ik jou?
我们认识吗?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
Einde bericht
信息结束
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
Ter informatie
供您参考的信息
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
Ik moet gaan
我必须离开
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
Naar mijn mening
在我看来
Používá se při dávání osobního názoru
Naar mijn bescheiden mening
我的愚见
Používá se při dávání osobního názoru
Ik ben je iets schuldig
我欠您一个人情
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
Grapje
只是开玩笑
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Later
一会儿
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
Ik lach hardop
大笑
Používá jako reakce na něco vtipného
Bemoei je met je eigen zaken
不要多管闲事
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
Nu even niet
现在不行
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
Oproep tot discussie
要求讨论
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
Schrijf terug
请回复
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Om eerlijk te zijn
说实话
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
Bij voorbaat dank
提前谢谢您
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Bedankt
谢谢
Používá se pro poděkování někomu
Spreek je later
一会聊
Používá se při rozloučení
Voor jou
给你的
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě