anglicky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

Zoals ik het begrijp
AIUI (as I understand it)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
Leeftijd, geslacht, woonplaats
ASL (age, sex, location?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Op dit moment
ATM (at the moment)
Používá se, když myslíte právě teď
Ben zo terug
BBL (be back later)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Tot ziens
BCNU (be seeing you)
Používá se při rozloučení
Geloof het of niet
BION (believe it or not)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Ben zo terug
BRB (be right back)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Breng je eigen bier
BYOB (bring your own beer)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
Tot ziens
CU (see you)
Používá se při rozhoučení
Zie je later
CUL (see you later)
Používá se při rozloučení
Ken ik jou?
DIKU (do I know you?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
Einde bericht
EOM (end of message)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
Ter informatie
FYI (for your information)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
Ik moet gaan
G2G (got to go)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
Naar mijn mening
IMO (in my opinion)
Používá se při dávání osobního názoru
Naar mijn bescheiden mening
IMHO (in my humble opinion)
Používá se při dávání osobního názoru
Ik ben je iets schuldig
IOU (I owe you)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
Grapje
J/K (just kidding)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Later
L8R (later)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
Ik lach hardop
LOL (laughing out loud)
Používá jako reakce na něco vtipného
Bemoei je met je eigen zaken
MYOB (mind your own business)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
Nu even niet
NRN (not right now)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
Oproep tot discussie
RFD (request for discussion)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
Schrijf terug
TB (text back)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Om eerlijk te zijn
TBH (to be honest)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
Bij voorbaat dank
TIA (thanks in advance)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Bedankt
THX (thanks)
Používá se pro poděkování někomu
Spreek je later
TTYL (talk to you later)
Používá se při rozloučení
Voor jou
4U (for you)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě