nizozemsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

So, wie ich es verstehe
Zoals ik het begrijp
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
Alter, Geschlecht, Ort?
Leeftijd, geslacht, woonplaats
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Jetzt gerade
Op dit moment
Používá se, když myslíte právě teď
Bin später wieder da
Ben zo terug
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Man sieht sich
Tot ziens
Používá se při rozloučení
Ob Du es glaubst oder nicht
Geloof het of niet
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Bin gleich wieder da
Ben zo terug
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Bring Dein eigenes Bier mit
Breng je eigen bier
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
Tschüss
Tot ziens
Používá se při rozhoučení
Bis später
Zie je later
Používá se při rozloučení
Kenne ich Dich?
Ken ik jou?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
Ende des Meldung
Einde bericht
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
Zur Information
Ter informatie
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
Ich muss weg
Ik moet gaan
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
Meiner Meinung nach
Naar mijn mening
Používá se při dávání osobního názoru
Meiner bescheidenen Meinung nach
Naar mijn bescheiden mening
Používá se při dávání osobního názoru
Ich schulde Dir etwas
Ik ben je iets schuldig
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
Nur zum Spaß
Grapje
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Später
Later
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
Lautes Lachen
Ik lach hardop
Používá jako reakce na něco vtipného
Kümmere Dich um Deine eigenen Angelegenheiten!
Bemoei je met je eigen zaken
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
Nicht jetzt
Nu even niet
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
Aufruf zur Diskussion
Oproep tot discussie
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
Schreib zurück
Schrijf terug
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Ehrlich gesagt
Om eerlijk te zijn
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
Danke im Voraus
Bij voorbaat dank
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Danke
Bedankt
Používá se pro poděkování někomu
Wir sprechen uns später
Spreek je later
Používá se při rozloučení
Für Dich
Voor jou
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě