korejsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

So, wie ich es verstehe
내가 이해하기론
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
Alter, Geschlecht, Ort?
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Jetzt gerade
지금
Používá se, když myslíte právě teď
Bin später wieder da
잠깐만
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Man sieht sich
다음에 봐
Používá se při rozloučení
Ob Du es glaubst oder nicht
믿든지 말든지
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Bin gleich wieder da
잠깐만 어디좀
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Bring Dein eigenes Bier mit
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
Tschüss
다음에 봐요.
Používá se při rozhoučení
Bis später
나중에 봐요.
Používá se při rozloučení
Kenne ich Dich?
누구세요?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
Ende des Meldung
메세지 끝
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
Zur Information
알아두라고 하는 말이에요.
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
Ich muss weg
갑자기 어디를 가야해요.
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
Meiner Meinung nach
제 생각이에요.
Používá se při dávání osobního názoru
Meiner bescheidenen Meinung nach
제 누추한 의견이지만,
Používá se při dávání osobního názoru
Ich schulde Dir etwas
제가 빚진게 있네요.
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
Nur zum Spaß
그냥 농담이에요.
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Später
나중에요!
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
Lautes Lachen
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Používá jako reakce na něco vtipného
Kümmere Dich um Deine eigenen Angelegenheiten!
신경쓰지 마세요.
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
Nicht jetzt
지금 말구요.
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
Aufruf zur Diskussion
얘기하고 싶은게 있어요.
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
Schreib zurück
답장 하세요.
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Ehrlich gesagt
솔직히 말하면,
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
Danke im Voraus
미리 감사드려요.
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Danke
감사해요.
Používá se pro poděkování někomu
Wir sprechen uns später
나중에 이야기 해요.
Používá se při rozloučení
Für Dich
당신에게 드립니다.
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě