italsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

So, wie ich es verstehe
Da quello che ho capito...
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
Alter, Geschlecht, Ort?
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Jetzt gerade
Al momento
Používá se, když myslíte právě teď
Bin später wieder da
spe (aspetta)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Man sieht sich
ciao ciao
Používá se při rozloučení
Ob Du es glaubst oder nicht
Non ci crederai...
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Bin gleich wieder da
Torno subito
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Bring Dein eigenes Bier mit
Ognuno porta qualcosa da bere
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
Tschüss
Ciao
Používá se při rozhoučení
Bis später
A pre (A presto)
Používá se při rozloučení
Kenne ich Dich?
Ti conosco? / Ci conosciamo?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
Ende des Meldung
Fine del messaggio
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
Zur Information
Per tua informazione...
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
Ich muss weg
Devo scappare / Devo andare
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
Meiner Meinung nach
Io penso che...
Používá se při dávání osobního názoru
Meiner bescheidenen Meinung nach
Credo che...
Používá se při dávání osobního názoru
Ich schulde Dir etwas
Te lo devo
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
Nur zum Spaß
Scherzavo!
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Später
Dopo
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
Lautes Lachen
ahahahah
Používá jako reakce na něco vtipného
Kümmere Dich um Deine eigenen Angelegenheiten!
Non raccontarlo in giro
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
Nicht jetzt
Adesso non posso
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
Aufruf zur Diskussion
Ti devo parlare
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
Schreib zurück
Risp. (rispondi)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Ehrlich gesagt
A dir la verità...
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
Danke im Voraus
Grazie in anticipo
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Danke
Grazie
Používá se pro poděkování někomu
Wir sprechen uns später
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
Používá se při rozloučení
Für Dich
x te (per te)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě