italsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

내가 이해하기론
Da quello che ho capito...
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
지금
Al momento
Používá se, když myslíte právě teď
잠깐만
spe (aspetta)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
다음에 봐
ciao ciao
Používá se při rozloučení
믿든지 말든지
Non ci crederai...
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
잠깐만 어디좀
Torno subito
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Ognuno porta qualcosa da bere
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
다음에 봐요.
Ciao
Používá se při rozhoučení
나중에 봐요.
A pre (A presto)
Používá se při rozloučení
누구세요?
Ti conosco? / Ci conosciamo?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
메세지 끝
Fine del messaggio
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
알아두라고 하는 말이에요.
Per tua informazione...
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
갑자기 어디를 가야해요.
Devo scappare / Devo andare
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
제 생각이에요.
Io penso che...
Používá se při dávání osobního názoru
제 누추한 의견이지만,
Credo che...
Používá se při dávání osobního názoru
제가 빚진게 있네요.
Te lo devo
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
그냥 농담이에요.
Scherzavo!
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
나중에요!
Dopo
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
ahahahah
Používá jako reakce na něco vtipného
신경쓰지 마세요.
Non raccontarlo in giro
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
지금 말구요.
Adesso non posso
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
얘기하고 싶은게 있어요.
Ti devo parlare
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
답장 하세요.
Risp. (rispondi)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
솔직히 말하면,
A dir la verità...
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
미리 감사드려요.
Grazie in anticipo
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
감사해요.
Grazie
Používá se pro poděkování někomu
나중에 이야기 해요.
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
Používá se při rozloučení
당신에게 드립니다.
x te (per te)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě