esperantsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

내가 이해하기론
KMK (kiel mi komprenas)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
지금
NMM (nunmomente)
Používá se, když myslíte právě teď
잠깐만
RPM (returne pli malfrue)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
다음에 봐
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozloučení
믿든지 말든지
KAN (kredu aŭ ne)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
잠깐만 어디좀
RPM (returne pli malfrue)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
KPB (kunportu propran bieron)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
다음에 봐요.
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozhoučení
나중에 봐요.
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozloučení
누구세요?
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
메세지 끝
FDM (fino de mesaĝo)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
알아두라고 하는 말이에요.
PVI (por via informo)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
갑자기 어디를 가야해요.
MDF (mi devas foriri)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
제 생각이에요.
EMO (en mia opinio)
Používá se při dávání osobního názoru
제 누추한 의견이지만,
EMHO (en mia humila opinio)
Používá se při dávání osobního názoru
제가 빚진게 있네요.
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
그냥 농담이에요.
E/Ŝ (estas ŝerco)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
나중에요!
Poste
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
LOL (laughing out loud)
Používá jako reakce na něco vtipného
신경쓰지 마세요.
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
지금 말구요.
NN (ne nun)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
얘기하고 싶은게 있어요.
AAD (alvoko al diskutado)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
답장 하세요.
TB (teksto reen)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
솔직히 말하면,
Honeste
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
미리 감사드려요.
AD (Antaŭdankaon)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
감사해요.
DK (Dankon)
Používá se pro poděkování někomu
나중에 이야기 해요.
PKVP (parolu kun vi poste)
Používá se při rozloučení
당신에게 드립니다.
PV (por vi)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě