čínsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

내가 이해하기론
就我理解
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
年龄、性别和地址?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
지금
现在
Používá se, když myslíte právě teď
잠깐만
一会儿回来
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
다음에 봐
再见
Používá se při rozloučení
믿든지 말든지
信不信由你
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
잠깐만 어디좀
马上回来
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
请自带啤酒
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
다음에 봐요.
再见
Používá se při rozhoučení
나중에 봐요.
一会儿见
Používá se při rozloučení
누구세요?
我们认识吗?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
메세지 끝
信息结束
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
알아두라고 하는 말이에요.
供您参考的信息
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
갑자기 어디를 가야해요.
我必须离开
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
제 생각이에요.
在我看来
Používá se při dávání osobního názoru
제 누추한 의견이지만,
我的愚见
Používá se při dávání osobního názoru
제가 빚진게 있네요.
我欠您一个人情
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
그냥 농담이에요.
只是开玩笑
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
나중에요!
一会儿
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
大笑
Používá jako reakce na něco vtipného
신경쓰지 마세요.
不要多管闲事
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
지금 말구요.
现在不行
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
얘기하고 싶은게 있어요.
要求讨论
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
답장 하세요.
请回复
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
솔직히 말하면,
说实话
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
미리 감사드려요.
提前谢谢您
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
감사해요.
谢谢
Používá se pro poděkování někomu
나중에 이야기 해요.
一会聊
Používá se při rozloučení
당신에게 드립니다.
给你的
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě