anglicky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

내가 이해하기론
AIUI (as I understand it)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
ASL (age, sex, location?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
지금
ATM (at the moment)
Používá se, když myslíte právě teď
잠깐만
BBL (be back later)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
다음에 봐
BCNU (be seeing you)
Používá se při rozloučení
믿든지 말든지
BION (believe it or not)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
잠깐만 어디좀
BRB (be right back)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
BYOB (bring your own beer)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
다음에 봐요.
CU (see you)
Používá se při rozhoučení
나중에 봐요.
CUL (see you later)
Používá se při rozloučení
누구세요?
DIKU (do I know you?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
메세지 끝
EOM (end of message)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
알아두라고 하는 말이에요.
FYI (for your information)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
갑자기 어디를 가야해요.
G2G (got to go)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
제 생각이에요.
IMO (in my opinion)
Používá se při dávání osobního názoru
제 누추한 의견이지만,
IMHO (in my humble opinion)
Používá se při dávání osobního názoru
제가 빚진게 있네요.
IOU (I owe you)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
그냥 농담이에요.
J/K (just kidding)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
나중에요!
L8R (later)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
LOL (laughing out loud)
Používá jako reakce na něco vtipného
신경쓰지 마세요.
MYOB (mind your own business)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
지금 말구요.
NRN (not right now)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
얘기하고 싶은게 있어요.
RFD (request for discussion)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
답장 하세요.
TB (text back)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
솔직히 말하면,
TBH (to be honest)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
미리 감사드려요.
TIA (thanks in advance)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
감사해요.
THX (thanks)
Používá se pro poděkování někomu
나중에 이야기 해요.
TTYL (talk to you later)
Používá se při rozloučení
당신에게 드립니다.
4U (for you)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě