esperantsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

Da quello che ho capito...
KMK (kiel mi komprenas)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Al momento
NMM (nunmomente)
Používá se, když myslíte právě teď
spe (aspetta)
RPM (returne pli malfrue)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
ciao ciao
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozloučení
Non ci crederai...
KAN (kredu aŭ ne)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Torno subito
RPM (returne pli malfrue)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
Ognuno porta qualcosa da bere
KPB (kunportu propran bieron)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
Ciao
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozhoučení
A pre (A presto)
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozloučení
Ti conosco? / Ci conosciamo?
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
Fine del messaggio
FDM (fino de mesaĝo)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
Per tua informazione...
PVI (por via informo)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
Devo scappare / Devo andare
MDF (mi devas foriri)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
Io penso che...
EMO (en mia opinio)
Používá se při dávání osobního názoru
Credo che...
EMHO (en mia humila opinio)
Používá se při dávání osobního názoru
Te lo devo
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
Scherzavo!
E/Ŝ (estas ŝerco)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Dopo
Poste
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
ahahahah
LOL (laughing out loud)
Používá jako reakce na něco vtipného
Non raccontarlo in giro
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
Adesso non posso
NN (ne nun)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
Ti devo parlare
AAD (alvoko al diskutado)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
Risp. (rispondi)
TB (teksto reen)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
A dir la verità...
Honeste
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
Grazie in anticipo
AD (Antaŭdankaon)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Grazie
DK (Dankon)
Používá se pro poděkování někomu
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
PKVP (parolu kun vi poste)
Používá se při rozloučení
x te (per te)
PV (por vi)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě