švédsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AMS (à mon sens)
(som jag ser det)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASV (âge, sexe, ville)
å/k/b? (ålder, kön, ort?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Now (maintenant)
(för tillfället)
Používá se, když myslíte právě teď
Je re (je reviens tout de suite)
(snart tillbaka)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
A12C4 (à un de ces quatre)
(vi ses)
Používá se při rozloučení
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
(tro det eller ej)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Je re (je reviens tout de suite)
(strax tillbaka)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
(ta med din egen dricka)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
A+ (à plus tard)
(vi ses)
Používá se při rozhoučení
++ (à plus tard)
(vi ses senare)
Používá se při rozloučení
Cki ? (on se connaît ?)
(känner jag dig?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDC (fin de conversation)
(slut på meddelande)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI : for your information (pour information)
(upplysningsvis)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
J'y go (je dois partir)
(måste gå)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
AMA (à mon avis)
(enligt min åsikt)
Používá se při dávání osobního názoru
AMHA (à mon humble avis)
(enligt min ödmjuka åsikt)
Používá se při dávání osobního názoru
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
(jag är skyldig dig)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
C1Blag (c'est une blague)
(skojar bara)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
A+ (à plus tard)
(senare)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
MDR (mort de rire)
(skrattar högt)
Používá jako reakce na něco vtipného
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
(sköt dig själv)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN : not right now (pas maintenant)
(inte just nu)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
DDD : demande de discussion
(begär diskussion)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
RSTP (réponds, s'il te plaît)
(sms:a tillbaka)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
PEH (pour être honnête)
(ärligt talat)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
MDA (merci d'avance)
(tack på förhand)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Mci (merci)
(tack)
Používá se pro poděkování někomu
A TT (à tout à l'heure)
(pratar mer senare)
Používá se při rozloučení
Pr toi (pour toi)
(till dig)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě