polsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AMS (à mon sens)
AIUI (jak rozumiem)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Now (maintenant)
ATM (w tym momencie)
Používá se, když myslíte právě teď
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (będę później)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (do zobaczenia)
Používá se při rozloučení
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (choć trudno w to uwierzyć)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Je re (je reviens tout de suite)
z/w (zaraz wracam)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (przynieś swoje piwo)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
A+ (à plus tard)
CU (do zobaczenia)
Používá se při rozhoučení
++ (à plus tard)
CUL (do zobaczenia później)
Používá se při rozloučení
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (Czy my się znamy?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDC (fin de conversation)
EOM (koniec)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI : for your information (pour information)
FYI (dla twojej wiadomości)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
J'y go (je dois partir)
G2G (muszę iść)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
AMA (à mon avis)
IMO (moim zdaniem)
Používá se při dávání osobního názoru
AMHA (à mon humble avis)
MSZ (moim skromnym zdaniem)
Používá se při dávání osobního názoru
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (jestem Ci winien przysługę)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
C1Blag (c'est une blague)
J/K (tylko żartowałem)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
A+ (à plus tard)
L8R (później)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
MDR (mort de rire)
LOL (śmiać się głośno)
Používá jako reakce na něco vtipného
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB (nie twój interes)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (nie teraz)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
DDD : demande de discussion
RFD (zaproszenie do rozmowy)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (odpisz)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
PEH (pour être honnête)
TBH (szczerze mówiąc)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
MDA (merci d'avance)
TIA (z góry dziękuję)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Mci (merci)
THX (dzięki)
Používá se pro poděkování někomu
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (do usłyszenia wkrótce)
Používá se při rozloučení
Pr toi (pour toi)
4U
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě