korejsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AMS (à mon sens)
내가 이해하기론
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASV (âge, sexe, ville)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Now (maintenant)
지금
Používá se, když myslíte právě teď
Je re (je reviens tout de suite)
잠깐만
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
A12C4 (à un de ces quatre)
다음에 봐
Používá se při rozloučení
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
믿든지 말든지
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Je re (je reviens tout de suite)
잠깐만 어디좀
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
A+ (à plus tard)
다음에 봐요.
Používá se při rozhoučení
++ (à plus tard)
나중에 봐요.
Používá se při rozloučení
Cki ? (on se connaît ?)
누구세요?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDC (fin de conversation)
메세지 끝
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI : for your information (pour information)
알아두라고 하는 말이에요.
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
J'y go (je dois partir)
갑자기 어디를 가야해요.
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
AMA (à mon avis)
제 생각이에요.
Používá se při dávání osobního názoru
AMHA (à mon humble avis)
제 누추한 의견이지만,
Používá se při dávání osobního názoru
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
제가 빚진게 있네요.
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
C1Blag (c'est une blague)
그냥 농담이에요.
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
A+ (à plus tard)
나중에요!
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
MDR (mort de rire)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Používá jako reakce na něco vtipného
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
신경쓰지 마세요.
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN : not right now (pas maintenant)
지금 말구요.
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
DDD : demande de discussion
얘기하고 싶은게 있어요.
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
RSTP (réponds, s'il te plaît)
답장 하세요.
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
PEH (pour être honnête)
솔직히 말하면,
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
MDA (merci d'avance)
미리 감사드려요.
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Mci (merci)
감사해요.
Používá se pro poděkování někomu
A TT (à tout à l'heure)
나중에 이야기 해요.
Používá se při rozloučení
Pr toi (pour toi)
당신에게 드립니다.
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě