esperantsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AMS (à mon sens)
KMK (kiel mi komprenas)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASV (âge, sexe, ville)
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Now (maintenant)
NMM (nunmomente)
Používá se, když myslíte právě teď
Je re (je reviens tout de suite)
RPM (returne pli malfrue)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
A12C4 (à un de ces quatre)
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozloučení
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
KAN (kredu aŭ ne)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Je re (je reviens tout de suite)
RPM (returne pli malfrue)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
KPB (kunportu propran bieron)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
A+ (à plus tard)
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozhoučení
++ (à plus tard)
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozloučení
Cki ? (on se connaît ?)
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDC (fin de conversation)
FDM (fino de mesaĝo)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI : for your information (pour information)
PVI (por via informo)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
J'y go (je dois partir)
MDF (mi devas foriri)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
AMA (à mon avis)
EMO (en mia opinio)
Používá se při dávání osobního názoru
AMHA (à mon humble avis)
EMHO (en mia humila opinio)
Používá se při dávání osobního názoru
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
C1Blag (c'est une blague)
E/Ŝ (estas ŝerco)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
A+ (à plus tard)
Poste
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
MDR (mort de rire)
LOL (laughing out loud)
Používá jako reakce na něco vtipného
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN : not right now (pas maintenant)
NN (ne nun)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
DDD : demande de discussion
AAD (alvoko al diskutado)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (teksto reen)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
PEH (pour être honnête)
Honeste
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
MDA (merci d'avance)
AD (Antaŭdankaon)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Mci (merci)
DK (Dankon)
Používá se pro poděkování někomu
A TT (à tout à l'heure)
PKVP (parolu kun vi poste)
Používá se při rozloučení
Pr toi (pour toi)
PV (por vi)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě