dánsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AMS (à mon sens)
AIUI ( Som jeg forstår det)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (alder, køn, sted?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Now (maintenant)
ATM (i øjeblikket)
Používá se, když myslíte právě teď
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (jeg er tilbage senere)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (vi ses)
Používá se při rozloučení
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (tro det eller ej)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (jeg er tilbage snart)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (medbring selv øl)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
A+ (à plus tard)
CU (vi ses)
Používá se při rozhoučení
++ (à plus tard)
CUL (vi ses senere)
Používá se při rozloučení
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (kender jeg dig?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDC (fin de conversation)
EOM (Besked slut)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI : for your information (pour information)
FYI (til information)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
J'y go (je dois partir)
G2G (jeg er nødt til at gå)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
AMA (à mon avis)
IMO (efter min mening)
Používá se při dávání osobního názoru
AMHA (à mon humble avis)
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Používá se při dávání osobního názoru
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (jeg skylder dig)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
C1Blag (c'est une blague)
J/K (jeg joker bare)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
A+ (à plus tard)
L8R (senere)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
MDR (mort de rire)
LOL (griner højt)
Používá jako reakce na něco vtipného
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB ( pas dig selv)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (ikke lige nu)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
DDD : demande de discussion
RFD (anmodning on en diskussion)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (skriv tilbage)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
PEH (pour être honnête)
TBH (for at være ærlig)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
MDA (merci d'avance)
TIA ( Tak på forhånd)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Mci (merci)
THX (tak)
Používá se pro poděkování někomu
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (vi snakkes ved senere)
Používá se při rozloučení
Pr toi (pour toi)
4U (til dig)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě