čínsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AMS (à mon sens)
就我理解
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASV (âge, sexe, ville)
年龄、性别和地址?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Now (maintenant)
现在
Používá se, když myslíte právě teď
Je re (je reviens tout de suite)
一会儿回来
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
A12C4 (à un de ces quatre)
再见
Používá se při rozloučení
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
信不信由你
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Je re (je reviens tout de suite)
马上回来
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
请自带啤酒
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
A+ (à plus tard)
再见
Používá se při rozhoučení
++ (à plus tard)
一会儿见
Používá se při rozloučení
Cki ? (on se connaît ?)
我们认识吗?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDC (fin de conversation)
信息结束
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI : for your information (pour information)
供您参考的信息
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
J'y go (je dois partir)
我必须离开
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
AMA (à mon avis)
在我看来
Používá se při dávání osobního názoru
AMHA (à mon humble avis)
我的愚见
Používá se při dávání osobního názoru
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
我欠您一个人情
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
C1Blag (c'est une blague)
只是开玩笑
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
A+ (à plus tard)
一会儿
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
MDR (mort de rire)
大笑
Používá jako reakce na něco vtipného
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
不要多管闲事
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN : not right now (pas maintenant)
现在不行
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
DDD : demande de discussion
要求讨论
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
RSTP (réponds, s'il te plaît)
请回复
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
PEH (pour être honnête)
说实话
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
MDA (merci d'avance)
提前谢谢您
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Mci (merci)
谢谢
Používá se pro poděkování někomu
A TT (à tout à l'heure)
一会聊
Používá se při rozloučení
Pr toi (pour toi)
给你的
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě