česky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AMS (à mon sens)
AIUI (jako jsem to pochopil)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (věk, pohlaví, pozice?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Now (maintenant)
ATM (právě teď)
Používá se, když myslíte právě teď
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (budu za chvíli zpět)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
A12C4 (à un de ces quatre)
CU (see you - uvidíme se)
Používá se při rozloučení
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (věř nebo nevěř)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (budu hned zpátky)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (přineste si vlastní pivo/drink)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
A+ (à plus tard)
CU (uvidíme se)
Používá se při rozhoučení
++ (à plus tard)
CUL (uvidíme se později)
Používá se při rozloučení
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (znám tě?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDC (fin de conversation)
EOM (konec zprávy)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI : for your information (pour information)
FYI (pro tvoji informaci)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
J'y go (je dois partir)
G2G (musím běžet)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
AMA (à mon avis)
IMO (podle mého názoru)
Používá se při dávání osobního názoru
AMHA (à mon humble avis)
IMHO (podle mého skromného názoru)
Používá se při dávání osobního názoru
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (dlužím ti)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
C1Blag (c'est une blague)
J/K (jen žertuji)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
A+ (à plus tard)
L8R (později)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
MDR (mort de rire)
LOL (směju se nahlas)
Používá jako reakce na něco vtipného
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB (hleď si svého)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (nemůže teď)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
DDD : demande de discussion
RFD (žádost o projednání)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (napiš zpátky)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
PEH (pour être honnête)
TBH (abych byl upřímný)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
MDA (merci d'avance)
TIA (předem díky)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Mci (merci)
THX (díky)
Používá se pro poděkování někomu
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (popovídáme později)
Používá se při rozloučení
Pr toi (pour toi)
4U (pro tebe)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě