anglicky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AMS (à mon sens)
AIUI (as I understand it)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASV (âge, sexe, ville)
ASL (age, sex, location?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
Now (maintenant)
ATM (at the moment)
Používá se, když myslíte právě teď
Je re (je reviens tout de suite)
BBL (be back later)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
A12C4 (à un de ces quatre)
BCNU (be seeing you)
Používá se při rozloučení
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
BION (believe it or not)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
Je re (je reviens tout de suite)
BRB (be right back)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
BYOB (bring your own beer)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
A+ (à plus tard)
CU (see you)
Používá se při rozhoučení
++ (à plus tard)
CUL (see you later)
Používá se při rozloučení
Cki ? (on se connaît ?)
DIKU (do I know you?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDC (fin de conversation)
EOM (end of message)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI : for your information (pour information)
FYI (for your information)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
J'y go (je dois partir)
G2G (got to go)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
AMA (à mon avis)
IMO (in my opinion)
Používá se při dávání osobního názoru
AMHA (à mon humble avis)
IMHO (in my humble opinion)
Používá se při dávání osobního názoru
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
IOU (I owe you)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
C1Blag (c'est une blague)
J/K (just kidding)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
A+ (à plus tard)
L8R (later)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
MDR (mort de rire)
LOL (laughing out loud)
Používá jako reakce na něco vtipného
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
MYOB (mind your own business)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN : not right now (pas maintenant)
NRN (not right now)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
DDD : demande de discussion
RFD (request for discussion)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
RSTP (réponds, s'il te plaît)
TB (text back)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
PEH (pour être honnête)
TBH (to be honest)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
MDA (merci d'avance)
TIA (thanks in advance)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
Mci (merci)
THX (thanks)
Používá se pro poděkování někomu
A TT (à tout à l'heure)
TTYL (talk to you later)
Používá se při rozloučení
Pr toi (pour toi)
4U (for you)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě