švédsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

KMK (kiel mi komprenas)
(som jag ser det)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL? (aĝo, sekso, loko)
å/k/b? (ålder, kön, ort?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
NMM (nunmomente)
(för tillfället)
Používá se, když myslíte právě teď
RPM (returne pli malfrue)
(snart tillbaka)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
ĜR (ĝis revido)
(vi ses)
Používá se při rozloučení
KAN (kredu aŭ ne)
(tro det eller ej)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
RPM (returne pli malfrue)
(strax tillbaka)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
KPB (kunportu propran bieron)
(ta med din egen dricka)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
ĜR (ĝis revido)
(vi ses)
Používá se při rozhoučení
ĜR (ĝis revido)
(vi ses senare)
Používá se při rozloučení
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
(känner jag dig?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDM (fino de mesaĝo)
(slut på meddelande)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
PVI (por via informo)
(upplysningsvis)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
MDF (mi devas foriri)
(måste gå)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
EMO (en mia opinio)
(enligt min åsikt)
Používá se při dávání osobního názoru
EMHO (en mia humila opinio)
(enligt min ödmjuka åsikt)
Používá se při dávání osobního názoru
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
(jag är skyldig dig)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
E/Ŝ (estas ŝerco)
(skojar bara)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Poste
(senare)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (laughing out loud)
(skrattar högt)
Používá jako reakce na něco vtipného
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
(sköt dig själv)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NN (ne nun)
(inte just nu)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
AAD (alvoko al diskutado)
(begär diskussion)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (teksto reen)
(sms:a tillbaka)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Honeste
(ärligt talat)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
AD (Antaŭdankaon)
(tack på förhand)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
DK (Dankon)
(tack)
Používá se pro poděkování někomu
PKVP (parolu kun vi poste)
(pratar mer senare)
Používá se při rozloučení
PV (por vi)
(till dig)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě