korejsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

KMK (kiel mi komprenas)
내가 이해하기론
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL? (aĝo, sekso, loko)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
NMM (nunmomente)
지금
Používá se, když myslíte právě teď
RPM (returne pli malfrue)
잠깐만
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
ĜR (ĝis revido)
다음에 봐
Používá se při rozloučení
KAN (kredu aŭ ne)
믿든지 말든지
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
RPM (returne pli malfrue)
잠깐만 어디좀
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
KPB (kunportu propran bieron)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
ĜR (ĝis revido)
다음에 봐요.
Používá se při rozhoučení
ĜR (ĝis revido)
나중에 봐요.
Používá se při rozloučení
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
누구세요?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDM (fino de mesaĝo)
메세지 끝
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
PVI (por via informo)
알아두라고 하는 말이에요.
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
MDF (mi devas foriri)
갑자기 어디를 가야해요.
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
EMO (en mia opinio)
제 생각이에요.
Používá se při dávání osobního názoru
EMHO (en mia humila opinio)
제 누추한 의견이지만,
Používá se při dávání osobního názoru
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
제가 빚진게 있네요.
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
E/Ŝ (estas ŝerco)
그냥 농담이에요.
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Poste
나중에요!
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (laughing out loud)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Používá jako reakce na něco vtipného
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
신경쓰지 마세요.
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NN (ne nun)
지금 말구요.
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
AAD (alvoko al diskutado)
얘기하고 싶은게 있어요.
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (teksto reen)
답장 하세요.
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Honeste
솔직히 말하면,
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
AD (Antaŭdankaon)
미리 감사드려요.
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
DK (Dankon)
감사해요.
Používá se pro poděkování někomu
PKVP (parolu kun vi poste)
나중에 이야기 해요.
Používá se při rozloučení
PV (por vi)
당신에게 드립니다.
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě