italsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

KMK (kiel mi komprenas)
Da quello che ho capito...
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Quanti anni hai? 6 un ragazzo o una ragazza? Di dove 6?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
NMM (nunmomente)
Al momento
Používá se, když myslíte právě teď
RPM (returne pli malfrue)
spe (aspetta)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
ĜR (ĝis revido)
ciao ciao
Používá se při rozloučení
KAN (kredu aŭ ne)
Non ci crederai...
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
RPM (returne pli malfrue)
Torno subito
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
KPB (kunportu propran bieron)
Ognuno porta qualcosa da bere
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
ĜR (ĝis revido)
Ciao
Používá se při rozhoučení
ĜR (ĝis revido)
A pre (A presto)
Používá se při rozloučení
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Ti conosco? / Ci conosciamo?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDM (fino de mesaĝo)
Fine del messaggio
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
PVI (por via informo)
Per tua informazione...
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
MDF (mi devas foriri)
Devo scappare / Devo andare
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
EMO (en mia opinio)
Io penso che...
Používá se při dávání osobního názoru
EMHO (en mia humila opinio)
Credo che...
Používá se při dávání osobního názoru
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Te lo devo
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
E/Ŝ (estas ŝerco)
Scherzavo!
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Poste
Dopo
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (laughing out loud)
ahahahah
Používá jako reakce na něco vtipného
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Non raccontarlo in giro
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NN (ne nun)
Adesso non posso
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
AAD (alvoko al diskutado)
Ti devo parlare
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (teksto reen)
Risp. (rispondi)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Honeste
A dir la verità...
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
AD (Antaŭdankaon)
Grazie in anticipo
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
DK (Dankon)
Grazie
Používá se pro poděkování někomu
PKVP (parolu kun vi poste)
Ci sent dopo (ci sentiamo dopo)
Používá se při rozloučení
PV (por vi)
x te (per te)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě