francouzsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

KMK (kiel mi komprenas)
AMS (à mon sens)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL? (aĝo, sekso, loko)
ASV (âge, sexe, ville)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
NMM (nunmomente)
Now (maintenant)
Používá se, když myslíte právě teď
RPM (returne pli malfrue)
Je re (je reviens tout de suite)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
ĜR (ĝis revido)
A12C4 (à un de ces quatre)
Používá se při rozloučení
KAN (kredu aŭ ne)
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
RPM (returne pli malfrue)
Je re (je reviens tout de suite)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
KPB (kunportu propran bieron)
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
ĜR (ĝis revido)
A+ (à plus tard)
Používá se při rozhoučení
ĜR (ĝis revido)
++ (à plus tard)
Používá se při rozloučení
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Cki ? (on se connaît ?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDM (fino de mesaĝo)
FDC (fin de conversation)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
PVI (por via informo)
FYI : for your information (pour information)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
MDF (mi devas foriri)
J'y go (je dois partir)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
EMO (en mia opinio)
AMA (à mon avis)
Používá se při dávání osobního názoru
EMHO (en mia humila opinio)
AMHA (à mon humble avis)
Používá se při dávání osobního názoru
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
E/Ŝ (estas ŝerco)
C1Blag (c'est une blague)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Poste
A+ (à plus tard)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (laughing out loud)
MDR (mort de rire)
Používá jako reakce na něco vtipného
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NN (ne nun)
NRN : not right now (pas maintenant)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
AAD (alvoko al diskutado)
DDD : demande de discussion
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (teksto reen)
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Honeste
PEH (pour être honnête)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
AD (Antaŭdankaon)
MDA (merci d'avance)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
DK (Dankon)
Mci (merci)
Používá se pro poděkování někomu
PKVP (parolu kun vi poste)
A TT (à tout à l'heure)
Používá se při rozloučení
PV (por vi)
Pr toi (pour toi)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě