finsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

KMK (kiel mi komprenas)
Kuten minä asian ymmärrän
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Ikä, sukupuoli, paikkakunta?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
NMM (nunmomente)
Nyt juuri
Používá se, když myslíte právě teď
RPM (returne pli malfrue)
Tulen takaisin myöhemmin
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
ĜR (ĝis revido)
Nähdään
Používá se při rozloučení
KAN (kredu aŭ ne)
Usko tai älä
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
RPM (returne pli malfrue)
Tulen kohta takaisin
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
KPB (kunportu propran bieron)
Omat kaljat mukaan
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
ĜR (ĝis revido)
Nähdään
Používá se při rozhoučení
ĜR (ĝis revido)
Nähdään myöhemmin
Používá se při rozloučení
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Tunnenko sinut?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDM (fino de mesaĝo)
Viestin loppu
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
PVI (por via informo)
Tiedoksi vain
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
MDF (mi devas foriri)
Täytyy mennä
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
EMO (en mia opinio)
Omasta mielestäni
Používá se při dávání osobního názoru
EMHO (en mia humila opinio)
Oma nöyrä mielipiteeni
Používá se při dávání osobního názoru
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Jään palveluksen velkaa
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
E/Ŝ (estas ŝerco)
Se oli vitsi
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Poste
Katsotaan myöhemmin
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (laughing out loud)
Nauraa ääneen
Používá jako reakce na něco vtipného
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Pidä huoli omista asioistasi
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NN (ne nun)
Ei juuri nyt
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
AAD (alvoko al diskutado)
Keskustelupyyntö
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (teksto reen)
Tekstaa takaisin
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Honeste
Rehellisesti
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
AD (Antaŭdankaon)
Kiitos jo etukäteen
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
DK (Dankon)
Kiitti
Používá se pro poděkování někomu
PKVP (parolu kun vi poste)
Jutellaan myöhemmin
Používá se při rozloučení
PV (por vi)
Sinulle
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě