dánsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

KMK (kiel mi komprenas)
AIUI ( Som jeg forstår det)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL? (aĝo, sekso, loko)
ASL (alder, køn, sted?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
NMM (nunmomente)
ATM (i øjeblikket)
Používá se, když myslíte právě teď
RPM (returne pli malfrue)
BBL (jeg er tilbage senere)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
ĜR (ĝis revido)
BCNU (vi ses)
Používá se při rozloučení
KAN (kredu aŭ ne)
BION (tro det eller ej)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
RPM (returne pli malfrue)
BRB (jeg er tilbage snart)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
KPB (kunportu propran bieron)
BYOB (medbring selv øl)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
ĜR (ĝis revido)
CU (vi ses)
Používá se při rozhoučení
ĜR (ĝis revido)
CUL (vi ses senere)
Používá se při rozloučení
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
DIKU (kender jeg dig?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDM (fino de mesaĝo)
EOM (Besked slut)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
PVI (por via informo)
FYI (til information)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
MDF (mi devas foriri)
G2G (jeg er nødt til at gå)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
EMO (en mia opinio)
IMO (efter min mening)
Používá se při dávání osobního názoru
EMHO (en mia humila opinio)
IMHO ( efter min ydmyg mening)
Používá se při dávání osobního názoru
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
IOU (jeg skylder dig)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
E/Ŝ (estas ŝerco)
J/K (jeg joker bare)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Poste
L8R (senere)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (laughing out loud)
LOL (griner højt)
Používá jako reakce na něco vtipného
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
MYOB ( pas dig selv)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NN (ne nun)
NRN (ikke lige nu)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
AAD (alvoko al diskutado)
RFD (anmodning on en diskussion)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (teksto reen)
TB (skriv tilbage)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Honeste
TBH (for at være ærlig)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
AD (Antaŭdankaon)
TIA ( Tak på forhånd)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
DK (Dankon)
THX (tak)
Používá se pro poděkování někomu
PKVP (parolu kun vi poste)
TTYL (vi snakkes ved senere)
Používá se při rozloučení
PV (por vi)
4U (til dig)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě