čínsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

KMK (kiel mi komprenas)
就我理解
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL? (aĝo, sekso, loko)
年龄、性别和地址?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
NMM (nunmomente)
现在
Používá se, když myslíte právě teď
RPM (returne pli malfrue)
一会儿回来
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
ĜR (ĝis revido)
再见
Používá se při rozloučení
KAN (kredu aŭ ne)
信不信由你
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
RPM (returne pli malfrue)
马上回来
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
KPB (kunportu propran bieron)
请自带啤酒
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
ĜR (ĝis revido)
再见
Používá se při rozhoučení
ĜR (ĝis revido)
一会儿见
Používá se při rozloučení
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
我们认识吗?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDM (fino de mesaĝo)
信息结束
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
PVI (por via informo)
供您参考的信息
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
MDF (mi devas foriri)
我必须离开
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
EMO (en mia opinio)
在我看来
Používá se při dávání osobního názoru
EMHO (en mia humila opinio)
我的愚见
Používá se při dávání osobního názoru
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
我欠您一个人情
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
E/Ŝ (estas ŝerco)
只是开玩笑
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Poste
一会儿
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (laughing out loud)
大笑
Používá jako reakce na něco vtipného
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
不要多管闲事
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NN (ne nun)
现在不行
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
AAD (alvoko al diskutado)
要求讨论
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (teksto reen)
请回复
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Honeste
说实话
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
AD (Antaŭdankaon)
提前谢谢您
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
DK (Dankon)
谢谢
Používá se pro poděkování někomu
PKVP (parolu kun vi poste)
一会聊
Používá se při rozloučení
PV (por vi)
给你的
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě