česky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

KMK (kiel mi komprenas)
AIUI (jako jsem to pochopil)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL? (aĝo, sekso, loko)
ASL (věk, pohlaví, pozice?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
NMM (nunmomente)
ATM (právě teď)
Používá se, když myslíte právě teď
RPM (returne pli malfrue)
BBL (budu za chvíli zpět)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
ĜR (ĝis revido)
CU (see you - uvidíme se)
Používá se při rozloučení
KAN (kredu aŭ ne)
BION (věř nebo nevěř)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
RPM (returne pli malfrue)
BRB (budu hned zpátky)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
KPB (kunportu propran bieron)
BYOB (přineste si vlastní pivo/drink)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
ĜR (ĝis revido)
CU (uvidíme se)
Používá se při rozhoučení
ĜR (ĝis revido)
CUL (uvidíme se později)
Používá se při rozloučení
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
DIKU (znám tě?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDM (fino de mesaĝo)
EOM (konec zprávy)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
PVI (por via informo)
FYI (pro tvoji informaci)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
MDF (mi devas foriri)
G2G (musím běžet)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
EMO (en mia opinio)
IMO (podle mého názoru)
Používá se při dávání osobního názoru
EMHO (en mia humila opinio)
IMHO (podle mého skromného názoru)
Používá se při dávání osobního názoru
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
IOU (dlužím ti)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
E/Ŝ (estas ŝerco)
J/K (jen žertuji)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Poste
L8R (později)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (laughing out loud)
LOL (směju se nahlas)
Používá jako reakce na něco vtipného
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
MYOB (hleď si svého)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NN (ne nun)
NRN (nemůže teď)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
AAD (alvoko al diskutado)
RFD (žádost o projednání)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (teksto reen)
TB (napiš zpátky)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Honeste
TBH (abych byl upřímný)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
AD (Antaŭdankaon)
TIA (předem díky)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
DK (Dankon)
THX (díky)
Používá se pro poděkování někomu
PKVP (parolu kun vi poste)
TTYL (popovídáme později)
Používá se při rozloučení
PV (por vi)
4U (pro tebe)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě