anglicky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

KMK (kiel mi komprenas)
AIUI (as I understand it)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL? (aĝo, sekso, loko)
ASL (age, sex, location?)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
NMM (nunmomente)
ATM (at the moment)
Používá se, když myslíte právě teď
RPM (returne pli malfrue)
BBL (be back later)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
ĜR (ĝis revido)
BCNU (be seeing you)
Používá se při rozloučení
KAN (kredu aŭ ne)
BION (believe it or not)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
RPM (returne pli malfrue)
BRB (be right back)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
KPB (kunportu propran bieron)
BYOB (bring your own beer)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
ĜR (ĝis revido)
CU (see you)
Používá se při rozhoučení
ĜR (ĝis revido)
CUL (see you later)
Používá se při rozloučení
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
DIKU (do I know you?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
FDM (fino de mesaĝo)
EOM (end of message)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
PVI (por via informo)
FYI (for your information)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
MDF (mi devas foriri)
G2G (got to go)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
EMO (en mia opinio)
IMO (in my opinion)
Používá se při dávání osobního názoru
EMHO (en mia humila opinio)
IMHO (in my humble opinion)
Používá se při dávání osobního názoru
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
IOU (I owe you)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
E/Ŝ (estas ŝerco)
J/K (just kidding)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
Poste
L8R (later)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (laughing out loud)
LOL (laughing out loud)
Používá jako reakce na něco vtipného
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
MYOB (mind your own business)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NN (ne nun)
NRN (not right now)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
AAD (alvoko al diskutado)
RFD (request for discussion)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (teksto reen)
TB (text back)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
Honeste
TBH (to be honest)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
AD (Antaŭdankaon)
TIA (thanks in advance)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
DK (Dankon)
THX (thanks)
Používá se pro poděkování někomu
PKVP (parolu kun vi poste)
TTYL (talk to you later)
Používá se při rozloučení
PV (por vi)
4U (for you)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě