francouzsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

就我理解
AMS (à mon sens)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
年龄、性别和地址?
ASV (âge, sexe, ville)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
现在
Now (maintenant)
Používá se, když myslíte právě teď
一会儿回来
Je re (je reviens tout de suite)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
再见
A12C4 (à un de ces quatre)
Používá se při rozloučení
信不信由你
BION : believe it or not (crois-moi si tu veux)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
马上回来
Je re (je reviens tout de suite)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
请自带啤酒
BYOB : bring your own beer (apporter votre bouteille)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
再见
A+ (à plus tard)
Používá se při rozhoučení
一会儿见
++ (à plus tard)
Používá se při rozloučení
我们认识吗?
Cki ? (on se connaît ?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
信息结束
FDC (fin de conversation)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
供您参考的信息
FYI : for your information (pour information)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
我必须离开
J'y go (je dois partir)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
在我看来
AMA (à mon avis)
Používá se při dávání osobního názoru
我的愚见
AMHA (à mon humble avis)
Používá se při dávání osobního názoru
我欠您一个人情
IOU : I owe you (je te le revaudrai)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
只是开玩笑
C1Blag (c'est une blague)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
一会儿
A+ (à plus tard)
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
大笑
MDR (mort de rire)
Používá jako reakce na něco vtipného
不要多管闲事
T'occupes (occupe-toi de tes affaires)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
现在不行
NRN : not right now (pas maintenant)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
要求讨论
DDD : demande de discussion
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
请回复
RSTP (réponds, s'il te plaît)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
说实话
PEH (pour être honnête)
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
提前谢谢您
MDA (merci d'avance)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
谢谢
Mci (merci)
Používá se pro poděkování někomu
一会聊
A TT (à tout à l'heure)
Používá se při rozloučení
给你的
Pr toi (pour toi)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě