korejsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AIUI (jako jsem to pochopil)
내가 이해하기론
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL (věk, pohlaví, pozice?)
나이, 성별, 지역이 어떻게 되세요?
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
ATM (právě teď)
지금
Používá se, když myslíte právě teď
BBL (budu za chvíli zpět)
잠깐만
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
CU (see you - uvidíme se)
다음에 봐
Používá se při rozloučení
BION (věř nebo nevěř)
믿든지 말든지
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
BRB (budu hned zpátky)
잠깐만 어디좀
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB (přineste si vlastní pivo/drink)
자기가 마실 술은 자기가 갖고 오세요
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
CU (uvidíme se)
다음에 봐요.
Používá se při rozhoučení
CUL (uvidíme se později)
나중에 봐요.
Používá se při rozloučení
DIKU (znám tě?)
누구세요?
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
EOM (konec zprávy)
메세지 끝
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI (pro tvoji informaci)
알아두라고 하는 말이에요.
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
G2G (musím běžet)
갑자기 어디를 가야해요.
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
IMO (podle mého názoru)
제 생각이에요.
Používá se při dávání osobního názoru
IMHO (podle mého skromného názoru)
제 누추한 의견이지만,
Používá se při dávání osobního názoru
IOU (dlužím ti)
제가 빚진게 있네요.
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
J/K (jen žertuji)
그냥 농담이에요.
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
L8R (později)
나중에요!
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (směju se nahlas)
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ(크게 웃었어요)
Používá jako reakce na něco vtipného
MYOB (hleď si svého)
신경쓰지 마세요.
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN (nemůže teď)
지금 말구요.
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
RFD (žádost o projednání)
얘기하고 싶은게 있어요.
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (napiš zpátky)
답장 하세요.
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
TBH (abych byl upřímný)
솔직히 말하면,
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
TIA (předem díky)
미리 감사드려요.
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
THX (díky)
감사해요.
Používá se pro poděkování někomu
TTYL (popovídáme později)
나중에 이야기 해요.
Používá se při rozloučení
4U (pro tebe)
당신에게 드립니다.
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě