esperantsky | Fráze - Osobní | SMS a internet

SMS a internet - Zkratky

AIUI (jako jsem to pochopil)
KMK (kiel mi komprenas)
Používá se po vysvětlení něčeho z vašeho pohledu
ASL (věk, pohlaví, pozice?)
ASL? (aĝo, sekso, loko)
Používá se to při probíhající konverzaci, aby jste zjistili vět, pohlaví a pozici
ATM (právě teď)
NMM (nunmomente)
Používá se, když myslíte právě teď
BBL (budu za chvíli zpět)
RPM (returne pli malfrue)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
CU (see you - uvidíme se)
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozloučení
BION (věř nebo nevěř)
KAN (kredu aŭ ne)
Používá se po zmínění něčeho překvapujícího
BRB (budu hned zpátky)
RPM (returne pli malfrue)
Používá se, když potřebujete opustit na chvíli probíhající konverzaci
BYOB (přineste si vlastní pivo/drink)
KPB (kunportu propran bieron)
Používá se, když zvete na party a každý si má přinést vlastní alkohol
CU (uvidíme se)
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozhoučení
CUL (uvidíme se později)
ĜR (ĝis revido)
Používá se při rozloučení
DIKU (znám tě?)
ĈMKV (ĉu mi konas vin?)
Používá se, když nepoznáš osobu, která ti poslala zprávu
EOM (konec zprávy)
FDM (fino de mesaĝo)
Používá se jako automatická odpověď, když když konverzace či SMS končí
FYI (pro tvoji informaci)
PVI (por via informo)
Používá se, když někdo říká něco, co je pro ně specifické, anebo prohodili nápad, který již někdo měl
G2G (musím běžet)
MDF (mi devas foriri)
Používá se, když se náhle něco stane a ty musíš odejít od počítače
IMO (podle mého názoru)
EMO (en mia opinio)
Používá se při dávání osobního názoru
IMHO (podle mého skromného názoru)
EMHO (en mia humila opinio)
Používá se při dávání osobního názoru
IOU (dlužím ti)
VŜAV (vi ŝuldas al vi)
Používá se, když pro vás někdo něco dělá, a vy chcete, aby věděli, že jim dlužíte laskavost
J/K (jen žertuji)
E/Ŝ (estas ŝerco)
Používá se při vtipkování, když není jasné, zda to myslíte vážně, anebo ne
L8R (později)
Poste
Používá se při loučení, anebo když nejste v dané době na příjmu
LOL (směju se nahlas)
LOL (laughing out loud)
Používá jako reakce na něco vtipného
MYOB (hleď si svého)
ALPA (atentu la proprajn aferojn)
Používá se to v případě, pokud chcete něco držet v tajnosti
NRN (nemůže teď)
NN (ne nun)
Používá se, když nemáš čas něco udělat hned teď
RFD (žádost o projednání)
AAD (alvoko al diskutado)
Používá se, když chcete mluvit s někým o něčem
TB (napiš zpátky)
TB (teksto reen)
Používá se na konci SMS, když chcete, aby dotyčný odpověděl
TBH (abych byl upřímný)
Honeste
Používá se pro vysvětlení a objasnění tvého osobního názoru na dané téma
TIA (předem díky)
AD (Antaŭdankaon)
Používá se pro poděkování někomu před tím, než ti pomůžo
THX (díky)
DK (Dankon)
Používá se pro poděkování někomu
TTYL (popovídáme později)
PKVP (parolu kun vi poste)
Používá se při rozloučení
4U (pro tebe)
PV (por vi)
Používá se, když posílá něco konkrétní osobě